Mitä eläkeuudistus merkitsee työeläkevakuuttajille?

21.08.2014

Tuleva eläkeuudistus vaikuttaa monella tapaa myös työeläkevakuuttajien toimintaan. Eläketurvan hoitamisen näkökulmasta eläkeuudistus tietää isoja muutoksia muun muassa tietojärjestelmiin.

Mitä työeläkevakuuttajien täytyy ottaa huomioon viedessään eläkeuudistuksen tuloksia käytäntöön, analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne? Kuva: Reijo Vanne

- Tärkeintä on, että uudet säännökset viedään käytäntöön tarkalleen ja täsmällisesti kaikissa eläkevakuutusten hoitoon liittyvissä toiminnoissa.

- Muutokset pitää ottaa huomioon mm. eläkevastuiden ja eläkekertymien laskennassa. Työeläkevakuuttajilla on onneksi pitkältä ajalta kokemusta monen suuren ja pienen eläkeuudistuksen toteuttamisesta.

Millaisia vaikutuksia uudistuksella on työeläkevakuuttajien tietojärjestelmiin?

- Eläkeuudistukset viedään käytäntöön viime kädessä tietojärjestelmillä. Todennäköisesti eläkevakuuttamisen it-järjestelmiin joudutaan tekemään paljon muutoksia. Kaikki vanha ja uusi lainsäädäntö pitää olla käsittelysäännöiksi purettuna järjestelmissä.

- Tietojärjestelmillä tulee hallita vuosikymmenten ajalta kaikkien voimassa olleiden eläkelainsäädäntöjen mukainen laskenta. Työurat kestävät vuosikymmeniä. Tähän lainsäädäntöjaksojen ketjuun on tulossa jälleen uusi lenkki.

Miten eläke-etuuksien ehtoihin tehtävät muutokset vaikuttavat eläkevakuuttajien toimintaan?

- Mikäli eläkeikä- ja eläkkeen kertymisvauhtisääntöjä muutetaan, ja mikäli sääntöjen muutoksiin liittyy siirtymäaikoja, jokaiseen vakuutettuun tai vakuutettujen sukupolveen pitää soveltaa kunkin aikakauden ”omaa” säännöstä. Kumuloituvan lainsäädännön vuoksi monimutkaistumista on mahdoton välttää, mikä puolestaan kasvattaa ylläpito- ja kehityskustannuksia.

- Eläkevakuuttajien asiakkaiden eli vakuutettujen ja vakuutuksenottajien tiedontarve kasvaa, erityisesti jos tulisi uusia eläkelajeja tai käytössä olevia poistuisi. Jokaista tietysti kiinnostaa, kuinka uudistus vaikuttaa juuri minun eläkkeeseeni.

- On hyvä muistaa, että mikään muutos ei varmasti kuitenkaan vaikuta kukkaroon tai eläkkeelle jäämiseen saman tien, ja osa asioista pysynee ennallaankin.

Vaikuttaako uudistus eläkehakemusten käsittelyyn?

- Uudistuksessa ei liene piirteitä, jotka esimerkiksi pidentäisivät eläkehakemusten käsittelyaikoja. Eläkehakemusten virrassa tuskin tapahtuu sanottavaa muutosta nykyjärjestelmään verrattuna.

- On epätodennäköistä, että uudistus millään tavoin muuttaisi myöskään nykyisten eläkkeensaajien tilannetta.

Miten lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen vastataan?

- Työeläkevakuuttajilta, Eläketurvakeskukselta ja muilta alan toimijoilta odotetaan aktiivista tiedottamista ja neuvontaa eri kanavissa. Tärkeää on kuvata uudistuksen sisältöä ja merkitystä, ja kertoa sen vaikutuksista eri-ikäisille.

Minkälainen olisi hyvä eläkeuudistus toimeenpanijan näkökulmasta?

- Toimeenpanijat toteuttavat luonnollisesti juuri sellaisen uudistuksen, jonka eläkejärjestelmän rahoittajat ovat neuvotelleet ja lainsäätäjä päättää. Olisi hyvä, jos uudistuksen sisältö olisi asiakkaiden ja vakuutettujen kannalta helposti omaksuttavissa ja ymmärrettävissä.

- Toivottavaa olisi, että tulevien lakimuutosten sisällöstä olisi varmuus riittävän ajoissa, mieluummin jo eduskunnan hyväksyminä tarkkoina säännöksinä. Tällöin työeläkevakuuttajille jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tietojärjestelmien muutokset ennen uudistuksen voimaantuloa. Muutoksia ei voida valmistella kovin pitkälle etukäteen.

- Olisi myös toivottavaa, että uudistus ei ainakaan kasvattaisi toimeenpanon kustannuksia pysyvästi. Uusien säännösten mukaiset muutokset on tehtävä kaikkiin järjestelmiin pilkulleen, eikä niistä voi kustannustehokkuuden nimissä tinkiä. Muutostyön aiheuttamaa väliaikaista kustannusten nousua ei varmastikaan voida välttää, mutta toivottavasti sekin kuitenkin jää pieneksi.