Moniäänisessä vapaaottelussa etsittiin ratkaisuja

08.05.2013

Telan järjestämässä vapaaottelussa lanseerattiin sanapari ”sukupolvineutraali eläkejärjestelmä” ja perustettiin uusi yhdistys, Nuoret Eläkkeenmaksajat ry. Moniääninen keskustelutilaisuus työeläkejärjestelmästä ja sukupolvien oikeudenmukaisuudesta pidettiin 17.4. Helsingissä.

Kulttuuritehdas Korjaamolle vapaaottelua tuli seuraamaan satakunta kiinnostunutta. Tilaisuuden avasi toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes, joka evästi keskustelijoita ja yleisöä osallistumaan aktiivisesti.
- Se, että pysähdymme hetkeksi kuuntelemaan ja otamme selvää eri mieltä olevien kannoista, synnyttää dialogia, Siimes muistutti.

Vapaaottelussa lavalle nousi kolme eri näkökulmia edustavaa tiimiä. Tiimeille annettiin ratkaistavaksi kolme kysymystä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Tehtävänä oli määritellä tärkein kriteeri sukupolvien väliselle oikeudenmukaisuudelle sekä tästä käsin miettiä työeläkejärjestelmän suurin ratkaisua vaativa asia. Lisäksi jokaisen tiimin tuli esitellä sekä realistinen että idealistinen ratkaisunsa vartin tiimipohdiskelun jälkeen.

Päättäjiä ja politiikkaa edustavaan tiimiin kuuluivat SAK:n edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, kaupunginvaltuutettu Fatbardhe Hetemaj ja erityisavustaja Lauri Korkeaoja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Tiimi määritteli tärkeimmäksi kriteeriksi ”sukupolvineutraalin” järjestelmän, joka olisi jokaista ikäluokkaa kohtaan yhdenvertainen. Heidän mielestään ratkaisua vaativat rahoituksen oikeudenmukaisuus ja työeläkejärjestelmän suhde työelämän muutoksiin. Keinoiksi he esittivät työeläkemaksun nostoa ja äänin 2-1 myös eläkeiän alarajan nostoa. Tiimi satsaisi työuran ja työelämän vakiinnuttamiseen ja panostaisi työssäjaksamiseen.
- Järjestelmä luotiin aikana jolloin työurat olivat nykyistä vakaammat ja eläkkeiden laskenta oli ennalta helpompaa. Nyt nuorilla on muita suurempi paine, Nikolas Elomaa sanoi.

Vapaaottelun tiimit

Ennakoivuutta sääntöihin

Tutkimuksen näkökulmaa edustavaan tiimiin kuuluivat ETLAn tutkimusohjaaja Niku Määttänen, professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta ja tutkija Maria Ritola Demos Helsingistä.

Tiimiä mietitytti työeläkkeiden maksujen ja etuuksien suhde elinkaarinäkökulmasta. Heidän mielestään etuuksia ja maksuja koskevien sääntöjen tulisi olla paremmin ennakoitavissa. Ryhmän mukaan eläkejärjestelmässä pitäisi päästä eroon siitä, että järjestelmän rahoitus nojaa tuleviin maksunkorotuksiin.
- Vanhuuseläkeikä voitaisiin indeksoida eliniän pituuteen. Meillä ei ole varaa siihen, että eliniät pitenevät, mutta työurat eivät, Määttänen lisäsi.

Maria Ritola muistutti myös järjestelmän ulkopuolisista voimista: ympäröivässä maailmassa voi tapahtua isoja mullistuksia, jotka vaikuttavat työeläkejärjestelmään. Tällöin järjestelmän vakauden merkitys kasvaa entistä suuremmaksi, hän korosti. Veli-Matti Ritakallio nosti esiin myös sukupolvien sisäisen epäoikeudenmukaisuuden.
- Nykynuorten keskuudessa on pulmana jo järjestelmän piiriin pääsy, koska he eivät saa töitä, hän tähdensi.

Kokonaiskuva ja kokonaisia vastauksia

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen sekä median ääntä keskusteluun toivat Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen, SYL:n puheenjohtaja Marina Lampisen ja Voiman päätoimittaja Jari Hanska. Tiimi nosti esiin oikeudenmukaisuuden kokemuksen tärkeyden; saanko rahani takaisin, mikä on tuotto-panos-suhde?

Tiimi kaipasi rohkeutta ja vahvempaa nuorten ääntä päätöksentekoon sekä täydennystä eläkejärjestelmää koskevaan tietovajeeseen.
- Eläkekysymykset on irrotettu muista isoista yhteiskunnallisista kysymyksistä, jolloin niistä katoaa kokonaiskuva. Tarvitaan myös kokonaisia vastauksia, Hanna-Mari Manninen sanoi.

Tiimi keksikin esittämiinsä ongelmiin toiminnallisen ratkaisun ja ilmoitti perustavansa uuden yhdistyksen, ”Nuoret eläkkeenmaksajat ry:n”, joka toisi nuoret mukaan päätöksentekoon. Uuden yhdistyksen linjauksiin kuului mm. eläkeiän alarajan nosto 68 ikävuoteen, eläkemaksujen noston automatisointi, sijoitustoimintaa koskevan tiedon lisääminen ja ikärasismin kitkeminen.

Avoin data avuksi?I love eläke

Vapaaottelun toisessa erässä miteltiin mm. pakollisen sosiaalivakuutuksen oikeutuksesta, jonka yleisö äänesti kakkososion ensimmäiseksi keskusteluteemaksi.
- Järjestelmän täytyy kyetä kestämään kyseenalaistamista ja keskusteluun pitää osallistaa uudet nuoret vastuunkantajat, Marina Lampinen sanoi.

Keskustelijoita mietitytti myös työeläkejärjestelmän toimintakykyisyyden takaaminen tulevaisuudessa. Monien mielestä toimintakykyä vahvistaisi avoimuuden ja tiedon lisääminen järjestelmästä.
- Päätöksentekoon tarvitaan avoimuutta. Kun rahaa kerätään työeläkemaksuina, ovat ne veroluonteisia maksuja ja toimitaan julkisina instituutioina. Kun raha siirtyy sisään, toiminta muuttuu yksityiseksi, Jari Hanska sanoi.

Yhtenä keinona esiin nostettiin avoimen data hyödyntäminen, jolloin esimerkiksi tilastotietoa julkaistaisiin vapaasti käytettäväksi ja verkkoaktiivit voisivat hyödyntää ja jalostaa sitä uudeksi tiedoksi.
- Avoin data ei itsessään lisää ymmärrystä, mutta tuottaa mahdollisuuden käsittää paremmin monimutkaista eläkejärjestelmää, täsmensi Lauri Korkeaoja.

- Eläkeasioista tietoa on kyllä vaikka kuinka paljon saatavilla, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on silti vaikeaa, myös Fatbardhe Hetemaj huomautti.

Tilaisuus on kokonaisuudessaan katsottavissa verkossa Telan sivuilla.
Tallenne tilaisuudesta

Tutustu myös tilaisuuden yhteenvetoon.

*** *** *** *** *** *** *** ***

Otteita viestiseinältä

Yleisö antoi omia kommenttejaan tekstiviestein ja Twitterin välityksellä tilaisuuden viestiseinälle.

”Nuori sukupolvi haluaa mahdollisuuden vastuunkantamiseen tulevaisuuden hyvinvoinnista, se on oikeudenmukaista!”

”Onko avoimuus ja tiedotus ratkaisu siihen, että oikeudenmukaiset päätökset nuorten kannalta saadaan tehtyä?”

”Syvimmillään kyse on arvovalinnoista. Mitkä arvot voimme jakaa yhdessä? Ovatko yhteiset arvomme muuttuneet tai muuttumassa?”

”Kun katsoo ylipäänsä suomalaista säästämis- ja sijoitusaktiivisuutta, niin tämä järjestelmä on turvallisempi juuri yksikön kannalta. Ei liikaa yksilön vapautta ja vastuuta "demokratian" nimissä.”

”Euroopassa on huonoja esimerkkejä eläkerahastojen sosialisoinneista valtion velan maksuun.”

”Vapaaehtoinen lisäeläke on ihan ok, mutta ei laiteta siihen verotukea! Käteen jäävällä tulollaan jokainen saa sitten tehdä mitä haluaa.”

”Eläkemaksujen reaalinen tuottoaste on jatkuvasti pienenemässä. Lasku pitää pysäyttää ja nyt voidaan pitää vielä kiinni kahden prosentin tuottoasteesta myös nuoremmille sukupolville. Sekin tosin vaatii järjestelmän tasapainottamista nyt.”

”Avoimuuden kaveriksi tarvitaan vastuuta ja uskallusta -erityisesti päättäjiltä! Ilman niitä avoimuus on tosiaan helposti vaan teatteria.”

”Millä tarkkuudella sijoitustilastoja tarvitaan? Tuotot ja jakaumat julkistetaan jo nyt.”

”Avoin data ei yksin riitä. Jonkun pitäisi myös selittää mitä tieto tarkoittaa ja mistä se on syntynyt. Muuten tulee väärinkäsityksiä.”

”Ovatko eläkejärjestelmän suurimmat haasteet sen omia? Vai ovatko todelliset haasteet valtiontaloudessa? Kumpi aiheuttaa voimakkaampaa painetta eläkeiän nostoon?”

”Yhteiskuntasopimuksen uudistamisestahan tässä on kyse. Se voidaan tehdä onnistuneesti vain yhdessä. Onko sukupolvilla yhteistä ääntä?”

”Monimutkaisuus suurin kipukohta. Eläkeasioista ei tiedoteta tarpeeksi. Voivottelut epäsuhdista kohtuuttomia, jos asioista ei saada tietoa.”

”Ikäluokan syntymän jälkeen on aika monta vuotta aikaa saada systeemi tasapainoon. Ratkaisut pitäisi vain tehdä ajoissa, mihin ainakaan vielä ei ole päästy.”