Muutoksia työeläkekuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkekäytäntöihin

27.11.2014

Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentuvat ensi vuoden alusta alkaen. Lisäksi työeläkevakuuttajien tulee jatkossa oma-aloitteisesti selvittää työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus työeläkekuntoutukseen.

Jatkossa hylkäävien päätösten perusteluista on käytävä paremmin ilmi, miksi haettu etuus esimerkiksi työkyvyttömyyseläke on evätty. Työeläkevakuuttajan asiantuntijalääkärin on myös laadittava oma perusteltu arvionsa, joka kirjataan käsiteltävän tapauksen asiakirjoihin.

Asiantuntijalääkärin arvio auttaa lopullisen päätöstekstin laatijaa lääketieteellisten perustelujen kirjoittamisessa. Päätöstekstiin olisi kirjattava asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset. Päätösten perustelujen parantaminen on osa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä.

- Etuuden hakija saa näin selkeän päätöstekstin, lakimiehemme Marja Koponen toteaa.

Nykyisin työeläkekuntoutusta on pitänyt hakea itse. Lakimuutoksen myötä työeläkevakuuttajien tulee oma-aloitteisesti selvittää työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus kuntoutukseen.

- Kuntoutuksen aloittaminen on saattanut turhaan viivästyä, jos hakija on hakenut pelkästään työkyvyttömyyseläkettä. Muutoksella nopeutetaan pääsyä tarpeelliseen kuntoutukseen. Myöntämisedellytysten täyttyessä hakijalle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös työeläkekuntoutuksesta, Marja Koponen sanoo.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen