MYYTTI: Työeläkemaksut rankaisevat ikääntyneen palkkaamisesta

21.06.2016

Työeläkemaksu on yksityisaloilla luotu mahdollisimman yksinkertaiseksi maksajille eli työnantajalle ja työntekijälle. Työntekijän eläkelakiin perustuva TyEL-työeläkemaksu on luonteeltaan tasamaksu. Maksu on työntekijän iästä ja sukupuolesta riippumaton.

Itse asiassa yli 53-vuotiaan palkkaaminen on edullisempaa työnantajan työeläkemaksun kannalta katsottuna.

Suuremmille työnantajille on kuitenkin luotu kannuste työkyvyttömyysriskin hallintaan niin sanotun maksuluokkamallin kautta. Työnantajan maksuluokka ja tässä tapauksessa myös henkilön ikä voi vaikuttaa työeläkemaksuun joko alentavasti tai korottavasti.

TyEL-maksu on luonteeltaan tasamaksu eli iällä ei ole merkitystä koko TyEL-maksun suuruuteen. Työntekijän osuus työeläkemaksusta on joko kiinteä 5,70 % palkasta (alle 53-vuotias) tai 7,20 % (yli 53-vuotias). Kun vuonna 2016 TyEL-perusmaksu on 24 %, niin siitä työnantajan osuudeksi jää alle 53-vuotiaan työntekijän tapauksessa keskimäärin 18,3 % ja yli 53-vuotiaan tapauksessa 16,8 %. Iäkkäämpi työntekijä siis pienentää työnantajan osuutta maksusta.