Myyttinyytti: Työeläkerahastoja ei ole käytetty eläkkeiden maksuun

31.10.2016

Eläkerahastoja käytetään koko ajan eläkkeiden maksuun. Nyt eläkkeellä olevien yksityisalojen palkansaajien työeläkkeistä neljä viidesosaa rahoitetaan tämän päivän työntekijöiden ja työnantajien työeläkemaksuilla. Viidennes eläkemenosta katetaan eläkerahastojen pääoman sijoitustuotoilla ja siirtämällä itse pääomaa eläkkeitten maksuun.

Rahastointia on tehty alusta saakka. Vuonna 2016 varoilla rahoitusta tarvitaan yli 3 miljardia euroa.

Jokaisen sukupolven tulevia eläkkeitä varten on osa heidän eläkemaksuistaan säästetty eläkerahastoihin. Nyt työssä olevien ja heidän työnantajiensa eläkemaksuista rahastoidaan yksityisaloilla tänä vuonna noin 2 miljardia euroa.

Rahastoista otetaan yksityisaloilla nettomääräisesti yli miljardi tänä vuonna. Rahavirrat ovat yksityisaloilla olleet näin päin jo muutaman vuoden ajan. Julkisilla aloilla sama tilanne on edessä lähivuosina. Jatkossa eläkemenot kasvavat, ja yhä useampi eläke-euro maksetaankin rahastoista.