Nuorille tietoa työeläkkeistä

29.11.2016

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä –hanke starttasi ohjaajakoulutuksella marraskuun lopussa. Hankkeen ideana on tuoda työeläke lähelle nuoria, koska työeläketurva ja -järjestelmä koskettavat jokaista työntekijää. ”On erittäin tärkeää, että nuoret oppivat tuntemaan työeläkkeen kertymiseen vaikuttavat perusasiat juuri siinä työelämän kynnyksellä. Tiedon myötä huomaa miten voi itse omilla valinnoillaan vaikuttaa työeläkkeeseensä”, Telan yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi toteaa.

Kuva: Ohjaajat
Nuoret kouluttautuivat ohjaajiksi marraskuussa Nuorten Akatemiassa.

Hankkeen ideana on tarjota joulukuun alusta alkaen lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille maksuttomia työpajoja. Työpajoissa selvitetään työelämään pian siirtyvien näkemyksiä ja kartutetaan perustietoja tulevaisuuden työelämästä ja työeläkkeestä. Hankkeen toteuttavat Tela ja Eläketurvakeskus yhteistyössä Nuorten Akatemia kanssa. Työpajoja pidetään joulukuun 2016 alusta aina toukokuun 2017 loppuun. 100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -hanke on osa Suomi 100-juhlavuotta.

Koulutuspäivä toteutettiin samoilla askelilla kuin ohjaajat jatkossa itse vetävät koulutukset oppilaille.
- Ohjaajiksi kouluttautuvista osa opiskelee tai on työuransa alkutaipaleella. Heillä on innokkuutta ja motivaatiota viedä työeläketietoutta eteenpäin toisille nuorille. Nuorten on tärkeää ymmärtää, että työeläkettä kertyy ansioista. Työeläke tuo turvaa vanhuuden, mutta myös mahdollisen työkyvyttömyyden varalle, Elina Laavi painottaa.

Työelämältä odotetaan mahdollisuuksia ja merkityksellisyyttä

Koulutuspäivässä suunnattiin katseet tulevaisuuteen. Työpaja osallisti erilaisilla harjoituksilla nuoret pohtimaan millaiselta oma eläkeaika voisi näyttää. Odotukset suuntautuivat aikaan, jolloin voi aktiivisesti harrastaa luonnossa liikkumista, matkailua ja kirjojen lukemista.

Tulevaisuuden työn odotetaan tuovan mukanaan monenlaisia muutoksia nykyiseen työelämään. Nuoret kuvailivat työelämää kiehtovaksi, merkitykselliseksi ja mahdollisuudeksi oppia uutta, sillä digitalisaation myötä syntyy uusia aloja ja työmarkkinat kansainvälistyvät entisestään. Monilla oli jo kokemusta määräaikaisista töistä, joten he näkivät työelämän pirstaleisuuden ja epävarmuuden kasvavan, jolloin työnantajat odottavat työntekijöiltä yhä enemmän laaja-alaista osaamista.

Koulutettavat perehtyivät esimerkkien kautta eri elämäntilanteissa olevien henkilöiden eläkkeiden karttumiseen. Mistä työeläkettä kertyy osa-aikaiselle työntekijälle, opiskelijalle tai yrittäjälle? Harjoitukset vauhdittivat keskustelua, sillä tulevien ohjaajien joukossa heräsi kysymyksiä mistä kaikesta työeläkettä lopulta karttuukaan. Nuoria pohditutti erityisesti miten eri eläkkeensaajien määrä on muuttunut vuosikymmenien aikana. Lisäksi haluttiin tietää miten työeläkevakuuttajat kilpailevat keskenään tai miten eläke kertyy, jos on monta työpaikkaa ja niissä eläkevakuutus on otettu eri työeläkevakuuttajilta.

Eläketurvakeskuksen kouluttaja Anna-Stina Toivonen muistutti nuoria, että tärkeintä on tarkistaa oma työeläkeotteensa, josta näkee kaikki viimeisimmät tiedot kertyneestä eläkkeestä ja työeläkkeeseen oikeuttavat työt on myös kirjattu työeläkeotteelle.


Lisätietoa:

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -hanke