Omenajuhlissa käytiin dialogia sukupolvien välisestä huolenpidosta

28.09.2018

Syksy startattiin perinteisillä Omenajuhlillamme. Väinö Kallioon saapui 250 osallistujaa Puun päivänä. Omenajuhlilla lanseerattiin eduskuntavaalien teemamme Kestävää huolenpitoa kaikille sukupolville. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes vertasikin avajaispuheessaan työeläkejärjestelmää puuhun.

Kuva: Omenajuhlat

- Puu symboloi kasvua, muutosta ja syksyisin myös sadonkorjuun aikaa. Lisäksi se kuvaa pysyvyyttä, jota puu tarvitsee ehtiäkseen tuottavaan ikään. Kaikki nämä ovat tärkeitä myös eläkejärjestelmälle, Siimes sanoi.

- Vaaliteemoissamme korostuu työeläkejärjestelmän kulmakivet, tärkeät perusasiat ja olennaiset tulevaisuuden kannalta säilyttämistä kaipaavat asiat. Vaalivuoden jälkimmäiset Euroopan unionin vaalit ovat merkitykselliset työeläkejärjestelmän vakauden ja sen kannalta, että päätöksenteko pidetään jatkossakin omissa käsissämme. Siksi vaaliteemoissamme on muutama palanen myös EU:n vinkkelistä, Suvi-Anne Siimes kertoi.

Yleisön oli mahdollista tutustua vaaliteemoihimme näyttelyssä ja se herättikin keskustelua. Moni totesi, että teemoissa kiteytyi olennaiset asiat. Kattavaa turvaa kaikille sukupolville näkyi monen mielestä Telan toiminnassa ja tuntui aiheena tutulta.

Vaaliteemat heräsivät eloon myös photoboothissa, jossa vieraat kävivät kuvauttamassa itsensä keskustelun lomassa. Kannattaa kurkata sosiaalisessa mediassa hashtagia #huolenpitoa, jolla löytää hilpeitä ja iloisia tunnelmia Omenajuhlistamme.

Kestävää huolenpitoa kaikille sukupolville

1. Kattavaa turvaa kaikille yhdessä

Suomalainen työeläkejärjestelmä on rakennettu meidän omista lähtökohdistamme käsin. Haluamme, että hyväksi havaittu eläkejärjestelmämme voi toimia tulevaisuudessakin luoden turvaa työelämän jälkeen ja ehkäisten köyhyyttä.

Työeläkejärjestelmämme on kattava, sillä yhdessä kannamme niin sijoittamiseen, ikääntymiseen ja työkyvyttömyyteen liittyviä riskejä. Jokaiselle kertyy työeläkettä samojen periaatteiden mukaan kaikesta työstä. Me tahdomme, että näin on myös tulevaisuudessa.

2. Jokaisen omien ansioiden mukaan

Eläkeajan hyvinvointi pohjautuu työn tekemiselle. Jokaisen henkilökohtainen eläke määräytyy sen mukaan mitä on työurallaan ansainnut. Kertynyt työeläke kuuluu omaisuudensuojan piiriin, jolloin niitä ei voi takautuvasti leikata. Omaisuudensuojasta on tärkeä pitää kiinni myös jatkossa.

3. Vahva työllisyys rahoituksen perustan

Työeläkkeiden rahoituksesta on huolehdittava pitkäjänteisesti, sillä tänään eläkkeelle jääville maksetaan työeläkettä keskimäärin kaksikymmentä vuotta. Työeläkemallimme on osittain rahastoiva. Eläkkeiden rahoituksessa tarvitaan vahvaa taloutta ja hyvää työllisyyttä. Niiden tueksi tarvitaan niin kansainvälistä työvoimaa kuin nykyistä korkeampaa syntyvyyttä. Työeläkevakuuttajien tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen ansiosta työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on ollut viime vuodet laskussa. Ihmisten työkyvystä on huolehdittava myös tulevaisuudessa.

Työeläkevakuuttajat sijoittavat osan työeläkemaksuista. Eläkerahastoilla ja niiden sijoitusten tuotoilla katetaan osa maksettavista eläkkeistä. Niiden ansiosta nyt kerättävät eläkemaksut pystytään pitämään matalammalla tasolla kuin ne ilman rahastointia olisivat. Matalampi työeläkemaksun taso tarkoittaa, että työntekijälle jää enemmän palkasta käteen ja työnantajalle puolestaan työvoiman sivukulut ovat matalampia.

4. Toimiva euroalue eläkesijoittamisen tueksi

Euroalueen rahoitusjärjestelmän häiriötön toiminta tukee eläkevarojemme sijoittamista, sekä myös Suomen talouskasvua ja työllisyyttä. Euroon kuuluminen auttaa sijoitustoiminnan riskien vähentämisessä. Eläkkeensaajien hyödyksi se koituu tuomalla hintoihin vakautta.

5. Päätökset omissa käsissä myös tulevaisuudessa

Työeläkkeet kuuluvat oman kansallisen päätöksentekomme piiriin eli Euroopan Unioni ei voi päättää niistä. Tästä haluamme pitää kiinni jatkossakin.

Työeläkejärjestelmää kehitetään yhteistyössä eläkkeiden rahoittajia edustavien työmarkkinajärjestöjen sekä valtiovallan kesken. Kehittämisessä on tärkeää pitää yllä riittävän vahvaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta.

Jatkossakin jokaisen sukupolven eläkkeistä on huolehdittava ja eläkkeiden rahoittamisen kustannusten tulee olla kohtuulliset kaikille sukupolville.

Vaaliteemamme: Kestävää huolenpitoa kaikille sukupolville
Telan Instagram