Pinnalla

31.08.2016

Pinnalla -palstalla tartumme ajankohtaiseen aiheeseen eläkealan näkökulmasta. Ensimmäisenä kohdistamme katseemme naisen eläke-euroon.

Naisen euro on noussut kymmenessä vuodessa 3 senttiä ollen nyt 79 senttiä. Tämä kävi selville Tilastokeskuksen elokuussa julkaisemista tiedoista. Työeläkkeet heijastelevat sukupuolten erilaisia ansioita ja työurien eroja, mutta missä kohtaa naisen kannattaisi miettiä eläkeasioita?

Kuva: Tiina Palotie-Heino

Millaisia ovat miesten ja naisten erot eläkkeissä tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta?

Erot eläkkeissä ovat hyvin samansuuntaiset palkkojen kanssa. Vuoden 2015 lopussa naisten eläke oli keskimäärin 78 prosenttia miesten eläkkeestä. Ero ei ole 10 vuodessa oleellisesti muuttunut. Ero sukupuolten välillä on mielenkiintoinen: maakunnissa, joissa on suuri keskieläke, naisten eläke-euro on selvästi miehiä pienempi verrattuna pienten keskieläkkeiden maakuntiin. Sukupuolten väliset erot johtuvat pääosin naisten keskimäärin alhaisemmasta palkkatasosta sekä hieman lyhyemmästä työhistoriasta.

Miltä näyttävät tulevaisuudessa maksuun tulevat eläkkeet?

Suuria muutoksia ei ole näkyvissä. Eläkkeet pohjautuvat koko työhistoriaan. Naisten keskimääräisten palkkojen ollessa edelleen selvästi miehiä alhaisempia tulee tämä näkymään pitkään naisten eläkkeissä. Työurien pituudet ovat sen sijaan hieman tasaantumassa sukupuolten välillä.

Miten kehottaisit naisia miettimään tulevaa eläkettään?

Naisten kannattaa miettiä mille alalle kouluttautuu ja hakeutuu töihin. Perinteisten naisten alojen palkkataso on alhaisempi kuin miehisten alojen. Naisten kannattaa myös tarkkaan miettiä, kuinka pitkäksi aikaa jää kotiin hoitamaan lapsia. Nämä ovat tietysti myös arvovalintoja, mutta tärkeintä on, että tekee valinnat tietoisena niiden vaikutuksista tulevaisuuteen.