Pinnalla: Eläke on nuorten asia

29.11.2016

Jokainen sukupolvi on vuorollaan rahoittamassa työeläkkeitä. Miten pidetään huolta, että tulevat sukupolvet haluavat pitää kiinni työeläkejärjestelmän kestävyydestä ja olla turvaamassa vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta kohtuullisen toimeentulon jatkossakin?

Kuva: Eero Rämö

Miksi nuorten kannattaa luottaa työeläkejärjestelmään, Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö?

Vuoden alusta voimaan tulevassa eläkeuudistuksessa on pyritty huomioimaan sukupolvienvälisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta keskeisin kysymys; eläkevarojen riittävyys. Uudistus pitää huolen, että myös nuoret tulevat saamaan työeläkettä.

Työeläkejärjestelmä ottaa jatkossa entistä tasapainoisemmin huomioon koko työuran, joka työelämän pirstaloitumisen myötä on entistä tärkeämpää. Työeläkevakuuttajien tulee kuitenkin lunastaa luottamus joka päivä uudestaan. Parhaiten tämä tapahtuu hoitamalla eettisesti kestävällä ja tuottavalla tavalla yhteisiä eläkevarojamme.

Miksi ja mihin nuoret tarvitsevat työeläkejärjestelmää?

Eläke voi monelle nuorelle kuulostaa kaukaiselta, mutta eläke voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi äkillisen työkyvyttömyyden johdosta. Työeläkkeen tarjoama turva on eläkeaikana valtaosalle keskeisin toimeentulon lähde.

Osittain rahastoiva työeläkejärjestelmä on myös omanlaisensa sukupolvien välinen ketjukirje – kun nyt rahoitamme eläkkeellä olevien eläkkeitä, seuraavat sukupolvet rahoittavat meidän eläkkeitämme. Hyvin toimiva työeläkejärjestelmä on tämän luottamuksen perusta.

Mitkä asiat ovat tulevaisuudessa tärkeää huomioida työeläkejärjestelmässä, jotta nuorten luottamus myös säilyisi?

Työeläkejärjestelmän uudistuksia neuvoteltaessa myös nuoret tulee ottaa mukaan neuvottelupöytiin. Eläkepäätösten pitää kestää aikaa ja siksi nuorten äänen kuuluminen on ehdotonta. Eläkemaksuja ei nykyisestä juuri voida enää nostaa, jotta järjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi. Jo nyt nuoret saavat korkeita maksuja vastaan aikaisempaa heikompaa tuottoa.

Työeläkejärjestelmä nivoutuu myös työelämään kokonaisuudessaan. Töissä on jaksettava olla, jotta työura jatkuu tavoite-eläkeikään asti. Siksi työhyvinvoinnin edistäminen pitää nostaa yhteiskunnassa