Pinnalla: Kuntoutuksen uudistamiskomitea

29.09.2016

Tela on mukana sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutuksen uudistamiskomiteassa. Komitean tehtävänä on arvioida kuntoutuksen lainsäädännön ja rahoituksen muutostarpeet sekä tehdä ehdotus uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi. Edustajanamme toimii työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukuntamme puheenjohtaja, Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Millaisia uudistuksia kuntoutusjärjestelmä tarvitsee?

Kuntoutuksen ongelma on sen hajanaisuus. Kuntoutuksessa on monta toimijaa, monta lainsäädäntöä ja monta mielikuvaa siitä, mitä on hyvä kuntoutus. Meillä ei ole edes yhtenäistä käsitystä siitä, mitä on kuntoutus. Tästä hajanaisuudesta kärsii asiakas, jolle ei nykymallilla rakennu toimivaa kuntoutusketjua.

Tuleva sote-uudistus korostaa kuntoutuksen uudistamisen tarvetta. Kun vastuu sairaanhoidosta siirtyy maakunnille, olisi luontevaa, että hoitoon kytkeytyvä kuntoutus siirtyisi myös sinne.

Kuntoutusmenot olivat noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2013. Kuntoutuksen sanotaan maksavan itseään takaisin. Miten kuntoutus on kannattavaa?

Kuntoutus antaa ihmiselle voimavaroja pärjätä paremmin ja itsenäisemmin tässä elämässä. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoite on parantaa ihmisen toimintakykyä ja itsenäisyyttä. Siten se säästää myöhempiä hoitokuluja. Työeläkevakuuttajien tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen eli työeläkekuntoutuksen tavoite - mahdollisuus jatkaa työelämässä sairaudesta huolimatta – tuo toteutuessaan myös säästöjä yhteiskunnalle. Kuntoutus on investointi ihmiseen ja se antaa edellä mainitun yhteiskunnallisen säästön lisäksi ihmiselle parempaa toimintakykyä, parempaa toimeentuloa ja parempaa elämänlaatua.

Millaisena näet erityisesti työeläkekuntoutuksen kehityksen jatkossa ja mistä tämä kehitys johtuu? Miten STM:n kuntoutustyöryhmä voi edistää kuntoutuksen hyvää kehitystä?

Työeläkekuntoutuksen lähivuosien toimintaa on hahmotettu Työeläkekuntoutuksen suuntaviivat 2020 –dokumentissa. Työeläkekuntoutus on kaikista kuntoutuksen muodoista vahvimmin kytkeytynyt työpaikkojen toimintaan ja se tuo sille oman toimintakenttänsä. Työeläkekuntoutus vaikuttaa merkittävästi työurien pidentymiseen ja sen vuoksi työllistymisen tavoite tulee työeläkekuntoutuksessa säilymään jatkossakin.Kuva: Jukka Kivekäs

STM:n kuntoutuskomitea toivottavasti löytää ratkaisuja kuntoutuksen yhteistyön lisäämiseen ja työttömien kuntoutuksen tehostamiseen.