Pinnalla: Miten yrittäjävalmennuksen pilotti onnistui?

31.10.2017

Vakuutuskuntoutus VKK ry on pilotoinut yrittäjävalmennusta yhdessä työeläkevakuuttajien Varman, Ilmarisen ja Elon kanssa. Tänä vuonna toteutetussa hankkeessa kehitettiin yrittäjille kohdennettua palvelua tilanteessa, jossa yrittäjän terveydentila hankaloitti hänen yritystoimintaansa. Erityistä pilotissa oli yhdistää yritysosaaminen, uravalmennus ja kuntoutusohjaus. Millaisia tuloksia hankkeessa saatiin yritysvalmentaja Anja-Riitta Kierikka Vakuutuskuntoutuksesta?

Kuva: Anja-Riitta Kierikka
Anja-Riitta Kierikka toimii yritysvalmentajana Vakuutuskuntoutuksessa. Kuva: Juho Kuva

Tarjosimme ohjausta ammatilliseen kuntoutukseen oikeutetuille yrittäjille, jotka halusivat jatkaa yritystoimintaansa terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Palveluun osallistui myös kuntoutujia, jotka olivat perustamassa yrittäjätoimintaa. Pilotissa oli mukana kahdeksan yrittäjää ympäri Suomen. Palvelun avulla yrittäjät saivat yksilöllistä tukea, tietoa ja vaihtoehtoja omaan tilanteeseensa. Palvelua tuotimme yhteistyössä Suomen Uusyrityskeskukset ry:n ja Naisyrittäjyyskeskus ry:n kanssa.

Millaisia kokemuksia pilotista saatiin?

Pilotin ansiosta voimme todeta, että yritysalan erityisasiantuntemukselle on yrittäjän ohjauksessa paikkansa. Hyödyllistä oli pallotella erilaisia vaihtoehtoja, miten yrittäjä pääsisi etenemään parhaiten tilanteessa, jossa työkyky on alentunut. Asiantuntijamme, yritysvalmentaja ja kuntoutuja tekivät tiiviisti yhteistyötä, jotta kullekin asiakkaalle saatiin sopiva suunnitelma aikaiseksi.

Yritysvalmentajana ohjasin yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan suunnan muutokseen, talouteen, markkinointiin ja verkostoitumiseen liittyvissä asioissa. Tähän kuului myös arvioida asiakkaan valmiuksia jatkaa yrittäjänä ja yrityksen toimintaedellytyksiä. Pilotissa yrittäjät saivat ohjausta rahoitusvaihtoehdoista ja yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

Asiantuntijamme huolehti työeläkekuntoutuksen keinovalikoiman hyödyntämisestä ja mahdollisen lisäkoulutuksen järjestämisestä. Hän arvioi asiakkaalle laaditun suunnitelman soveltuvuutta yrittäjän terveydentilasta ja muista edellytyksistä käsin.

Yritysvalmennuksen ansiosta yrittäjille löytyi uusia ratkaisuja, kuten yrityksen toimiala muuttui, yrittäjän työnkuvaa yrityksessä muokattiin ja keskusteltiin lisätyövoiman palkkaamisesta tukien avulla. Osa yrittäjiksi aikovista on perustanut yrityksen. Yrittäjät kertoivat saaneensa rohkeutta tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Voiko yritysvalmennukseen hakeutua?

Saamiemme kokemusten ja palautteen perusteella yrittäjävalmennukselle on tarvetta tilanteissa, joissa yrittäjän terveydentilassa on tapahtunut muutoksia.

Yrittäjä, jolla on vaikeuksia jatkaa yritystoimintaa terveydellisistä syistä, voi hakea päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta omalta työeläkevakuuttajaltaan. Yritysvalmennuksen tarvetta voi tuoda esille hakemuksessa. Kuntoutusta haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi toimitetaan ajankohtainen B-lääkärinlausunto työ- ja toimintakyvystä.

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta löytyy esimerkiksi työeläkevakuuttajien verkkosivuilta.