Pinnalla: Osatyökykyiset ovat valtava työvoimapotentiaali

28.09.2018

Miten osatyökykyiset saataisiin paremmin työelämään? Tähän etsii vastauksia Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -hanke.

Sosiaali- ja terveysministeriön OTE-hanke tähtää siihen, että osatyökykyiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Miten työeläkettä saavien osatyökykyisten tilanne on muuttunut OTE-hankkeen myötä hankepäällikkö Päivi Mattila-Wiro?

Monet kärkihankkeen toimet ovat vaikuttaneet työeläkettä saavien tilanteeseen. Olemme helpottaneet ja sujuvoittaneet pääsyä hoitoon ja kuntoutukseen sekä kouluttaneet työkykykoordinaattoreita, jotka toimivat apuna esimerkiksi palvelujen viidakossa. Lisäksi erilaisista keinosta työllistymiseen ja etuuksista saa helposti tietoa Tie työelämään -verkkopalvelusta.

Hankkeessa on myös valmisteilla lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkettä ja täyttä työkyvyttömyyseläkettä saaville. Lineaarinen malli tarkoittaa eläkkeen ja ansiotulon yhteensovittamista siten, että eläke pienenee asteittain ansioiden lisääntyessä. Tällöin poistuisi nykyinen tilanne, jossa eläkkeen maksaminen loppuu kerralla ansioiden ylittäessä tietyn rajan. Tämä lineaarinen malli on parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä valmisteilla. Malli edellyttää tulorekisterin käyttöä.

Kuva: Päivi Mattila-Wiro

Mitä OTE-hankkeessa tapahtuu seuraavaksi?

Pitkin syksyä julkaisemme kärkihankkeen työn tuloksia. Hanke nykyisellä rakenteellaan päättyy vuoden 2018 lopussa ja siinä saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Hanke on keskittynyt löytämään keinoja rekrytointikynnyksen madaltamiseen ja työllistymistä tukevan palvelujärjestelmän tehostamiseen. Olemme myös löytäneet keinoja työssä pysymiseen. Ehdotuksia lainsäädännön muutoksiksi on tulossa.

OTE on tuonut muutosta, uudistumista, tietoa ja ymmärrystä sekä palveluihin että työpaikoille. Testatut mallit ja ratkaisut jäävät elämään ja juurtuvat osaksi uusia maakunnallisia rakenteita. Yhteistyötä ja keskustelua muutoksista on välttämätön jatkaa hankkeen jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöjen sekä sote- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Työkykykoordinaattoreiden kouluttaminen on ollut suosittua ja tuloksia tuottavaa, että sen jatkamiseen etsimme parhaillaan keinoja.

Mitkä olisivat kolme tärkeintä asiaa parantamaan osatyökykyisten tilannetta lainsäädännön avulla?

Yllä mainitun lineaarisen mallin käyttöönotto työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Monia muitakin lainsäädännön keinoja on, mutta ehkä vieläkin merkittävämpää olisi kiinnittää huomiota lainsäädännön implementointiin. Jo nyt lainsäädäntö mahdollistaa hyvinkin erilaisten toimien avulla parantaa osatyökyisten mahdollisuutta sekä pysyä työssä, että työllistyä. On ennemminkin kyse siitä, halutaanko kaikki keinot ottaa käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitkä ovat osatyökykyisten suhdannenäkymät?

Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Osatyökykyisten työllisyyden kehitys on ollut erittäin positiivista. Työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat käyvät töissä aiempaa enemmän. Tämän kehityksen toivon jatkuvan ja säilyvän myös talouden suhdannevaihteluiden yli. Työnantajien asenteet ovat muuttuneet koko ajan osatyökykyisiä kohtaan myönteisempään suuntaan. Tällainen muutos ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistä tahtotilaa ja uskoa.

Osatyökykyiset ovat valtava työvoimapotentiaali. On tärkeä muistaa, että yhteen tehtävään osatyökykyinen voi olla toiseen tehtävään täysin työkykyinen. Lisäksi, jokaisella on oikeus työhön ja kaikkien työkyky voi vaihdella elämän eri tilanteissa. Meillä on jo nyt paljon erilaisia keinoja ja palveluita, joiden avulla osatyökykyisten työllistymistä ja työssä pysymistä on mahdollista helpottaa.

Mitkä ovat kolme omaa työkykytekoasi?

Tämän kärkihankkeen johtaminen alusta loppuun on varmasti se tärkein. OTE:ssa olen pyrkinyt ns. normalisoimaan sen, että työpaikoilla on ihmisiä erilaisella työkyvyllä. Työtä voidaan sopeuttaa ihmisen työkyvyn mukaan. Olen kirjoittanut paljon erilaisiin lehtiin ja julkaisuihin hankkeen aikana.

Kolmas on varmasti se, kuinka olen onnistunut pitämään oman työkykyni hyvänä erittäin kiireisen työn ja kahden paikkakunnan (Tampere-Helsinki) välisen jatkuvan matkustamisen yhdistelmässä.