Pinnalla: Osittain varhennettu vanhuuseläke kiinnostaa yrittäjiä

24.01.2017

Miten eläkeuudistus on näkynyt työeläkevakuuttajalle ja varsinkin heidän eläkeneuvonnalleen, joka on eturintamassa vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin?

Eläkeuudistus astui voimaan vuoden alusta. Minkälaisia yhteydenottoja olette saaneet neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen Varmasta?
Kuva: Marjukka Matikainen
Marjukka Matikainen toimii neuvontapäällikkönä Varmassa.

Eläkeuudistus näkyi neuvonnan asiakaspalvelussa jo viime vuonna. Silloin vielä vanhan lainsäädännön mukaan eläkkeelle siirtyvienkin kanssa sivuttiin eläkeuudistusta, vaikka heidän eläkkeisiinsä ei uudistuksella ollutkaan vaikutusta. Eläkeuudistusta koskevat kysymykset lisääntyivät tasaisesti kiihtyvällä tahdilla loppuvuotta kohden. Erityisesti kysymyksiä tuli heiltä, joiden eläkesuunnitelmat tai eläkkeelle jääminen ajoittuvat vuoden 2017 puolelle.

Koska osa-aikaeläkkeen tiedettiin poistuvan eläkeuudistuksen myötä, kiinnostus sitä kohtaan oli suuri. Osa-aikaeläkkeen kohdalla koettiin varsinainen loppubuumi, sillä hakemusmäärät kasvoivat yli 70 prosentilla edelliseen vuoteen nähden.

Marraskuun lopulla kiinnostus osa-aikaeläkettä kohtaan hiipui hiljalleen ja painopiste siirtyi uuteen eläkelajiin osittaiseen varhennettuun vanhuseläkkeeseen.

Millaista kiinnostusta uudet eläkelajit ovat herättäneet?

Osittainen vanhuuseläke on asiakkaille uusi ja vieras eläkelaji ja siksi neuvonta aloitetaan usein aivan alusta alkaen. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä kiinnostuneilla ei ole ollut vielä käytössään tuttujen vertaiskokemuksiin perustuvaa tietoa. Heitä on kiinnostanut osittaisen vanhuuseläkkeen saamisehdot, miten eläkkeen suuruus määräytyy, miten sitä haetaan ja miten se vaikuttaa lopulliseen eläkkeeseen.

Tammikuun puoleen väliin mennessä osittaiseen vanhuseläkkeeseen oli tullut jo 250 hakemusta. Hakijoissa on eniten vuonna 1955 syntyneitä, eli juuri kyseessä olevan eläkelajin edellyttämän iän täyttäneitä. Hakija voi valita, ottaako eläkettä maksuun puolet vai neljäsosan karttuneesta eläkkeestään. Nyt näyttää siltä, että suositumpaa on ollut ottaa maksuun puolet eläkkeestä. Erityisesti yrittäjät näyttävät olevan kiinnostuneita tästä eläkelajista. Ensimmäiset osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyvät saavat eläkkeen maksuun helmikuun alusta alkaen.

Työuraeläke, joka on toinen uusista eläkelajeista, on herättänyt kysymyksiä vasta harvakseltaan. Työuraeläkkeen ikäraja on 63 vuotta ja se voidaan myöntää alkamaan aikaisintaan 1.2.2018. Koska ensi vuonna 63 vuotta täyttävillä vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja kolme kuukautta, työuraeläke ei tarjoa tällä ikäluokalle vielä merkittävää aikaistusta eläkkeelle jäämiseen. Voidaan siis olettaa, että alkuun kiinnostus työuraeläkkeeseen ei tule olemaan kovin suuri. Vanhuuseläkeiän hiljalleen noustessa kiinnostus ehkä kasvaa.

Miten eläkeuudistukseen varauduttiin?

Eläkeuudistukseen varautuminen alkoi neuvonnassa jo siinä vaiheessa, kun hallituksen esitys oli työn alla, ellei jo aiemmin. Järjestelmämuutostyöt aloitettiin hyvissä ajoin, samoin kuin varmistettiin asiantuntijoiden osaaminen. Meidän tuli olla valmiina vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin siinä vaiheessa, kun eläkeuudistuksen sisällöstä alettiin tiedottaa julkisesti.

Suurin työ on neuvonnan näkökulmasta nyt takana päin ja on siirrytty uuteen aikaan. Hakijat ovat saaneet ensimmäiset uuden lain mukaiset eläkepäätöksensä ja heidän yhteydenottonsa koskevat nyt sitä, miten he toimivat tästä eteenpäin.

Olemme ennakoineet hakemusvolyymien kasvua. Ensin voi hakea osittaisena vanhuuseläkkeenä 25 prosenttia eläkkeestä, myöhemmin uudella hakemuksella muuttaa sen 50 prosenttiin, ja sen jälkeen tulee vielä lopullisen vanhuuseläkepäätöksen hakeminen. Aika näyttää kuinka suosittu osittain varhennetusta vanhuuseläkkeestä tulee, alku ennustaa suurta kiinnostusta. Työuraeläkettä koskevaa kiinnostusta voimme tässä vaiheessa vielä vain arvailla.