Pinnalla: Tulorekisteri tulee - eläkepäätösten tekeminen nopeutuu

26.04.2018

Ensi vuoden alusta otetaan käyttöön tulorekisteri, jolloin tähän sähköiseen tietokantaan ilmoitetaan ansiotiedot. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on kehityspäällikkö Tarja Keveri Eläketurvakeskuksesta?

- Tulorekisterin myötä työnantajien tekemät vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset verottajalle, työeläkevakuuttajille, Kelalle ja työttömyysvakuutusrahastolle poistuvat. Tämä helpottaa työnantajia ja vapauttaa työaikaa, kun ansiotiedot ilmoitetaan keskitetysti tulorekisteriin. Vuoden 2019 alusta alkaen ansiotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työeläkevakuuttajat saavat tulorekisteristä tarvitsemansa ajantasaiset tiedot ja tämä nopeuttaa muun muassa eläkepäätösten antamista.

Tarja Keveri. (Kuva: Karoliina Paatos/ ETK)
"Tulorekisteri edellyttää muutoksia ja päivityksiä yritysten palkkajärjestelmiin", kertoo Tarja Keveri. (Kuva: Karoliina Paatos/ ETK)

Millaista valmistautumista tulorekisteri edellyttää ansiotietojen ilmoittajilta?

- Ansiotietojen ilmoittajia ovat kaikki palkkoja maksavat eli työnantajat, tilitoimistot, kotitaloudet, yhdistykset ja tilapäiset työnantajat. Tulorekisteri edellyttää muutoksia ja päivityksiä yritysten palkkajärjestelmiin. Tämän vuoden aikana on varmistettava, että oma palkkajärjestelmä toimii yhteen tulorekisterin kanssa. Tammikuusta 2019 tulee haasteellinen, sillä vuoden 2018 puolella maksetut palkat on ilmoitettava entiseen tapaan ja tammikuussa maksetut palkat on ilmoitettava tulorekisteriin. Tämä on syytä huomioida palkkajärjestelmän päivityksessä.

Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

- Työnantajan on minimissään ilmoitettava vain palkanmaksuun liittyvät, pakolliset tiedot tulorekisteriin ensi vuoden alusta alkaen. Suositus on, että tietoja ilmoitetaan laajemmin, jotta jälkikäteen työnantajilta ansiotietoihin liittyvä selvitystyö vähenee.

Tietojen ilmoittamisen voi tehdä useammalla eri tavalla viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan palkkajärjestelmän rajapinnan kautta, sähköisen asiointipalvelun kautta tai erityisestä syystä paperilomakkeella.

Mitä ajankohtaista/on seuraavaksi tulossa tulorekisterin osalta?

- Tulorekisteri hakee parhaillaan palkanlaskennan ammattilaisia, yrittäjiä ja kotitalouksia käytettävyystesteihin. Osallistujilla on tässä kohtaa mahdollisuus vaikuttaa tulorekisterin kehittämiseen. Tulorekisteri.fi -sivustolta voi ilmoittautua mukaan tutkimukseen.

Työnantajien on hyvä huomioida, että syksyllä tulee valtuuttaa ne henkilöt tai yritykset, jotka edustavat työnantajaa tulorekisterissä. Tästä tulorekisteri julkaisee ohjeistusta alkukesästä. Muutoinkin kannattaa seurata tulorekisteri.fi –sivustoa, sieltä löytyy ohjeistusta ja tietoa tulevista koulutuksista. Työeläkevakuuttajat tarjoavat myös omille asiakkailleen tietoa tulorekisterin vaikutuksista työeläkevakuuttamiseen.

Lue lisää

Tulorekisterin käytettävyystutkimuksesta

Teemasivumme tulorekisteristä

Kysymyksiä ja vastauksia tulorekisteristä