Pinnalla: Työeläkevakuuttajat huomioivat ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassaan

22.01.2019

WWF julkaisi joulukuussa raportin, jossa selvitettiin kuinka hyvin merkittävimpien eurooppalaisten sijoittajien uusiutuvan ja fossiilienergian sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.Suomalaisista työeläkevakuuttajista mukana olivat Elo, Ilmarinen, Varma, Keva ja Valtion eläkerahasto.

Kuva: Jussi Nikula
Jussi Nikula

Miltä työeläkevakuuttajien sijoittuminen tutkimuksessa näyttää, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula?

Suomalaisten toimijoiden erityinen vahvuus on avoimuus salkkujen sisältöjen suhteen. Tämä on hyvä lähtökohta käydä keskustelua nykytilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä.

Suomessa työeläkevakuuttajat saivat parhaat tuloksensa kivihiilen energiakäytössä, joka oli kaikilla linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa. Tuloksissa eivät näy Fortumin kesäkuussa ostaman Uniper-yhtiön saastuttavat kivihiili- ja kaasulaitokset. Jokaisella tutkimukseen osallistuneella työeläkevakuuttajalla on merkittävä omistusosuus Fortumista.

Kokonaisuutena yhdenkään eurooppalaisen sijoittajan mitatut omaisuuslajit eivät olleet täysin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella polulla.

Mitä eurooppalaiset sijoittajat voivat ylipäätään tehdä, jotta heidän toimintansa olisi linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa?

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sijoittajien pitäisi arvioida salkkunsa säännöllisesti ilmastotieteen vaatimalla tavalla ja muutettava tarvittaessa sijoitussalkkujaan tai ohjattava omistuksiaan muilla tavoin hiilettömään suuntaan. Onnistuakseen tämä vaatii sitoutumista yhtiön johdolta ja ilmasto- ja ympäristötyön riittävää resurssointia ja painoarvoa organisaatiossa.

Millaiset mahdollisuudet sijoittajilla on vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja miksi?

Jos hetkeksi nostaa katsetta tiukoista tuottotavoitteista ja arjen kohinasta, on helppo huomata, että fossiiliyhtiöiden taru lähestyy loppuaan. Samaan aikaan ei ole olemassa nykyisen kaltaisia tulevaisuuden hyvinvoivia yhteiskuntia ja nykyisellä volyymillä toimivia fossiiliyhtiöitä.

Fossiiliyhtiöiden on joko purettava itsensä tai uudistuttava kokonaan. Merkittävinä omistajina ja erilaisten sijoittajakoalitioiden jäseninä sijoittajat, kuten työeläkevakuuttajat voivat päättää mitä vaihtoehtoa ne kannattavat.

Lisätietoa WWF:n raportista: European Asset Owners: Climate Alignment of Public Equity and Corporate Bond Portfolios