Pinnalla työllisyys: Enemmän huomiota sukupuolten välisiin eroihin työurissa ja eläkkeissä

28.09.2020

Työllisyysasteen nostaminen ja työurien pidentäminen ovat olleet pinnalla tänä syksynä hallituksen työllisyystavoitteiden myötä. Naisten ja miesten väliset erot työurissa ovat asia, jolla on merkitystä, kun tavoitellaan nykyistä pitempiä työuria. Työmarkkinoiden kehittäminen tasa-arvonäkökulmasta, palkkatasa-arvo ja perhevapaiden uudistaminen ovat hallituksen ensi vuotta koskevassa budjettiriihessä nostettu tärkeiksi työllisyystoimiksi. Toimenpiteillä on suora vaikutus myös eläkkeisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sukupuolten eläke-erot -hankkeessa on pyritty lisäämään tietoisuutta naisten ja miesten eläkkeisiin vaikuttavista tekijöistä niin kansalaisten kuin päättäjien parissa. 28. lokakuuta hankkeessa järjestetään verkkotilaisuus, jossa eroja työurissa ja eläkkeissä tarkastellaan työurien pidentämisen tavoitteen näkökulmasta. Olemme Telana mukana hankkeessa.

Tiesitkö: Naisen eläke-euro on 78 senttiä

Naisten eläke oli vuoden 2019 lopussa keskimäärin 78 prosenttia miesten eläkkeestä, jos tarkastelussa on kokonaiseläke eli omaan työuraan perustavan työeläkkeen lisäksi myös muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe- ja kansaneläkkeet. Naisen eläke-euroksi muodostuu siis 78 senttiä, kertoo teemasivumme.

Euromäärissä summat ovat seuraavat: naisten keskimääräinen eläke oli 1 574 euroa ja miesten 2 006 euroa kuukaudessa.

STM:n tilaaman tutkimuskatsauksen mukaan ero kutistuu, mutta varsin hitaasti: vuonna 2085 naisten mediaanieläkkeen arvioidaan olevan yhä 15 prosenttiyksikköä alempi kuin miesten eli naisen eläke-euro on 85 senttiä.

Tutustuitko: Esitteet ja laskurit

STM:n hankkeessa sukupuolten eläke-eroja tarkastellaan eri-ikäisten näkökulmista ja kansalaisviestintään on tuotettu käytännönläheisiä esitteitä ja laskureita:

  • Eläkepäiviä ja niiden toimeentuloa on hyvä pohtia hyvissä ajoin, sillä eläke heijastaa koko työuran aikaisia ansioita ja työuralla tapahtuneita muutoksia. Jos työssä jatkaa yli alimman vanhuuseläkeiän, saa pidempään palkkaa, ansaitsee uutta eläkettä ja saa tulevaan eläkkeeseen lykkäyskorotuksen. Tästä lisää esitteessä Eläke ja toimeentulo sekä laskurissa.
  • Perhevapailta kertyy työeläkettä, mutta tietyin ehdoin, ja pitkä poissaolo työelämästä saattaa heikentää ansio- ja urakehitystä ja lopulta myös eläkettä. Tämä kannattaa ottaa huomioon perhevapaita suunniteltaessa, summaavat esite Perhevapaa ja eläke sekä video (alla). Avuksi voi ottaa Eläketurvakeskuksen Perhevapaista eläkettä -laskurin.

Tuletko: Verkkotilaisuus 28.10. pureutuu työurien pidentämiseen sukupuolinäkökulmasta

Hankkeessa järjestetään keskiviikkona 28.10. klo 9-11 verkkotilaisuus, jonka teemana on työurien pidentäminen. Keskustelutilaisuudessa asiantuntijat tarkastelevat aihetta sukupuolinäkökulmasta:

  • Kuinka työmarkkinat muuttuvat suhteessa naisten ja miesten työuriin ja eläketurvaan?
  • Millaisia eroja sukupuolten välillä on eläkkeelle siirtymisessä?
  • Millaisia eroja on miesten ja naisten urakehityksessä, ketkä jäävät työeläketurvan ulkopuolelle?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat sukupuolten eläke-erojen taustalla ja mitä niille voidaan tehdä?

Webinaari on kaikille avoin. Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun alussa hankkeen verkkosivulla Sukupuolten eläke-erojen pienentäminen.

Lisätietoa tilaisuudesta ja hankkeesta:

Projektipäällikkö Mari Kupiainen, puh 0295163193, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

*** *** ***

Olemme Telana mukana sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa Sukupuolten eläke-erot -hankkeessa, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020). Hankkeessa ovat mukana myös Eläketurvakeskus ja Kela.

Lue lisää:

Pinnalla: Sukupuolten eläke-eroihin vaikutetaan lisäämällä ymmärrystä työuraan liittyvien valintojen vaikutuksista

Tela-blogi: Niin makaat kuin petaat

Teemasivu: Nainen & eläke