Pinnalla: Työn uudistuminen näkyy osaamistarpeiden muutoksena

13.06.2017

Työelämä muuttuu ja uudistuu. Miltä vaikuttaa ammattiin opiskelevien tulevaisuus? Millaisia muutostarpeita kohdistuu ammatilliseen koulutukseen?

Anna Mäkipää on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton pääsihteeri.
Anna Mäkipää on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton pääsihteeri. Kuva: Salla Niemi.

Miltä näyttää ammattiin opiskelevien tulevaisuus työelämän näkökulmasta pääsihteeri Anna Mäkipää Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitosta?

Tulevaisuus näyttää lupaavalta ja mielenkiintoiselta. Töitä riittää yhä, mutta työelämän muutos näkyy ammatillisessa koulutuksessa osaamistarpeiden muuttumisena, sillä myöskään ammattioppilaitoksista valmistuvat harvoin tekevät enää yhtä ja samaa työtä samassa työpaikassa koko työuransa ajan.

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu muutostarpeita, joihin nyt meneillään olevalla reformilla on tarkoitus vastata. Myös ammattiin valmistuvat tarvitsevat paitsi tietenkin ammattiosaamista, niin myös taitoja, joilla kehittää, oppia lisää ja päivittää osaamistaan koko työuransa ajan. Reformissa tulisi varmistaa, että kaikissa muutoksissa keskiössä on se kaikkein tärkein: opiskelija ja oppiminen.

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita olette tunnistaneet työn tulevaisuudesta koskien ammattiin opiskelevia? Miten näitä on huomioitu esimerkiksi koulutuksessa?

Tällä hetkellä oppilaitoksissa ammattiin opiskelevat tulevat työuransa aikana tekemään töitä ja toimimaan ammateissa, joista emme todennäköisesti vielä tiedä mitään. On siis äärettömän tärkeää, jotta nykyinen ja myös huomisen koulutus pystyy tarjoamaan opiskelijoille sellaista osaamista, että ammatillinen kehittyminen ja uusien taitojen oppiminen on mahdollista koko työuran ajan.

Me emme tiedä millaisissa työtehtävissä tai millaisilla työkaluilla ja millaisissa oppimisympäristöissä opiskelu tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta me voimme olla varmoja siitä, että oppiminen tapahtuu yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Tämän takia on erittäin tärkeää panostaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä ammattisivistykseen. Kyky tehdä töitä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa on aivan keskeinen osa nykyisessä työelämässä tarvittavaa osaamista ja nimenomaan näitä taitoja harjoitellaan ammatillisessa koulutuksessa. Ne eivät ole mitenkään vastakkaisia työelämän alasidonnaisille osaamisvaatimuksille vaan päinvastoin ne tukevat kaikkien kuviteltavissa olevien työtehtävien suorittamista. Lisäksi kysymys on viimekädessä yhdenvertaisuudesta ja sivistyksellisestä tasa-arvosta. Nämä ovat itsessään tärkeitä periaatteita, joita suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on vaalittu vuosikymmeniä.

Paljon on kiinni reformin onnistumisesta - on pidettävä huolta koulutuksen laadusta ja siitä, että opiskelijoilla on tukenaan riittävästi opettajia ja muita ammattilaisia, kun koulutusta toteutetaan yhä tiiviimmin yhteistyössä työelämän kanssa, mikä sinällään on hyvä asia. Lisäksi on varmistettava, että myös maahanmuuttajataustaiset opiskelijat pääsevät koulutuksen piiriin ja työelämään. On pidettävä huolta siitä, että merkittävä suoritusrahoituksen kasvu ei sysää syrjään opinnoissaan hitaammin eteneviä nuoria. On hienoa, että opiskelijakuntatoiminta laajenee myös aikuisille - näin yhä useammalla on mahdollisuus päästä harjoittelemaan asioihin vaikuttamista ja koulutuksen kehittämistä yhteen hiileen puhaltaen. Silloin koulutuksen laatu paranee, yhä useampi viihtyy oppilaitoksessaan ja valmistuu osaavampana työelämään, mainiota!

Mitkä asiat erityisesti näet ammattiin opiskelevilla potentiaalina heidän suunnatessaan työelämään?

Nyt meneillään oleva reformi on suurin ammatilliseen koulutukseen kohdistuva uudistus kahteen vuosikymmeneen, joten ei liene epäilystä siitä, etteikö kaikkien huomio kiinnittyisi juuri nyt ammatilliseen koulutukseen. Suomalainen ammatillinen koulutus tunnetaan maailmalla vahvana ja ainutlaatuisena, ja tätä asemaa on vaalittava jatkossakin. Vaikka reformissa on sudenkuoppansa, tuo se mukanaan myös paljon hyvää: sen ensisijaisena tavoitteena tulee olla se, että saamme vahvoja ammattilaisia työelämään, jotka kykenevät toimimaan aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Ammatillinen koulutus on erinomainen reitti uusille osaajille työelämään.

Lue lisää työn uudistumisesta Välähdyksiä tulevaisuudesta -raportista.pdf, 606 kB