Pinnalla: Uusi työterveyshuoltoyhtiö keskittyy merenkulun tarpeisiin

29.08.2017

Merimieseläkekassa ja joukko merenkulun toimijoita on perustanut työterveyshuoltoyhtiön. Vuoden 2018 alussa aloittava Maresan Oy tuottaa työterveyspalveluja merkittävälle osalla suomalaista merenkulkua. Toimitusjohtaja Kari Välimäki MEK:stä kertoo, miksi Maresan perustettiin ja millaisia odotuksia uuteen yhtiöön kohdistuu.

Miksi Maresan Oy perustettiin?
Kuva: Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Kari Välimäki
Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Kari Välimäki

Merenkulkijoiden työkyvyttömyysriski oli vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä 1,6 -kertainen muihin ammatteihin verrattuna. Kuolleisuuskin oli 1,3 -kertainen. Toimivalla työterveyshuollolla on suuri merkitys työkyvyttömyysriskin pienentäjänä. Merenkulun olosuhteiden ja erityispiirteiden tunteminen on välttämätön edellytys tuloksekkaalle työterveyshuollolle.

Mitä odotuksia uudelle yhtiölle on?

Uuden yhtiön perustajissa ovat mukana sekä varustamo- että työntekijäpuoli. Molemmilla osapuolilla on tavoitteena vaikuttava työterveyshuolto, joka palvelee myös laivoilla niiden seilatessa. Tästä syystä yhtiöltä odotetaan kehittyneitä sähköisiä palveluja, painotusta ehkäiseviin toimiin sekä työolosuhteiden kehittämistä koskevia ehdotuksia. Yhtiön odotetaan parantavan koko suomalaisen merenkulun kilpailuedellytyksiä sekä varustamoja että merenkulkijoita hyödyttävällä tavalla.

Mitä merkitystä tällaisella konseptilla voi olla työkyvyn tukemiselle ja yhteiskunnalle?

Työterveyshuollon keskeinen tavoite on työkyvyn säilyttäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy. Mitä paremmin työterveyshuolto onnistuu tässä tehtävässään, sitä pienemmäksi tulee työkyvyttömyysriski. Työterveyshuollon on toimittava hyvässä yhteistyössä varustamojen johdon ja erityisesti henkilöstöhallinnon kanssa. Merenkulkijoiden on saatava työterveyshuollosta tarvittava tuki terveiden elin- ja työtapojen parantamiseen. Työterveyshuollon on otettava myös vahvempi rooli kuntoutuksen koordinoinnissa siten, että se ohjaa tarvittavaan varhaiskuntoutukseen ja auttaa kuntoutujaa palamaan takaisin työelämään.

Työeläkelaitosten työhyvinvointitoiminnan on oltava työkyvyttömyysriskiperusteista. Työeläkejärjestelmän perustehtäviin pitäisi luonnollisella tavalla kuulua työkyvyttömyysriskin ehkäisy samalla tavalla kuin vahinkovakuutusyhtiöissä vahinkojen torjunta. Merimieseläkekassan osalta kyseessä on yksi vastuullisen sijoittamisen tapa.

Merenkulkijoiden eläkeikä nousee asteittain samalle tasolla kuin muilla aloilla. On itsestään selvää, että raskasta työtä tekevät ikääntyvät merenkulkijat tarvitsevat kaiken tuen työkykynsä säilyttämiseksi.