Sijoittajan vastuullisuussuppilo

31.10.2017

Hanna Kaskelan tehtävä on valita osakesalkkuunsa mahdollisimman tuottavia yrityksiä, jotka hyötyvät jollain tavalla ilmastonmuutoksen torjunnasta. Varman kestävän kehityksen salkunhoitaja Hanna Kaskelan työtä leimaa positiivisuus.
”Olen saanut kääntää näkökulmani hyvien puolien etsimiseen maailmasta. Sen sijaan, että etsisin pahoja yhtiöitä ja näkisin vain riskejä, etsin niitä yrityksiä, joissa asiat tehdään hyvin ja pitkäjänteisesti”, hän kuvaa.

Kun sellaisia löytyy, Kaskela saattaa sijoittaa osan nyt käytettävissään olevista noin 400 miljoonasta eurosta. Työnkuva on selkeä: Kaskela analysoi yhtiöitä, tekee sijoituspäätökset ja hoitaa kaupankäynnin.

Varma on asettanut salkulle selvät erityisehdot: Tuotto-odotus on sama kuin muillakin salkuilla. Kaskela saa sijoittaa vain yrityksiin, jotka jollain tavalla hyötyvät ilmastonmuutoksen torjunnasta. Tapoja on kolme.
”Se voi tarkoittaa sitä, että jokin yritys pystyy tuottamaan energiatehokkuutta arvoketjun osaan.” Eli vaikkapa konepajan sähkönkulutusta hillitsevä tekninen keksintö. Kaskela ei tosin ihan pieniin konepajoihin sijoita: vain pörssilistattuihin yrityksiin kehittyneillä markkinoilla.

Toinen peruste sijoituspäätökselle on, että yrityksellä on strategiassa esimerkiksi selkeät hiilijalanjäljen vähentämistavoitteet, joiden avulla se varautuu tulevaisuuden liiketoimintariskeihin. Sellaisia ovat esimerkiksi lait, joilla säännellään sallittuja päästöjä. Monialajätti Unilever on yksi tällaisista yrityksistä.

Kolmanneksi Kaskela sijoittaa yrityksiin, jotka eivät altistu ilmastonmuutoksen aiheuttamille riskeille. Sellaisia yrityksiä on kuitenkin vähän: energiaa käytetään kaikkialla. Jäljelle jää paljon vaihtoehtoja. Kaskela piirtää paperille kapenevaa suppiloa. Ensin hän poistaa tuhansista mahdollisista sijoituskohteista ne, jotka Varman säännökset yksiselitteisesti kieltävät. Sellaisia ovat esimerkiksi tupakka- ja ydinaseyhtiöt. Sitten Kaskela perehtyy yrityksen tuottamaan materiaaliin ja vertailee lupaavien yritysten saamia ulkopuolisten luokittajien ESG-eli vastuullisuusarvioita.

Materiaaleista näkee nopeasti, onko vastuullisuus oikeasti osa strategiaa vai toteutuuko se vain raportissa, joka on tehty ulkopuolisen paineen alla. Kaskela myös keskustelee yritysten edustajien kanssa.
”Onko se riskien hallintaa vai kustannusten hillitsemistä pitkällä aikavälillä? Vai onko tämä markkinointikeino? Miten tämä näkyy marginaalissa?”

Tiedon karttuessa sijoitusuniversumi kaventuu.
”Sitten työ onkin tavanomaista osakevalintaa, jota tekee kuka tahansa aktiivisalkunhoitaja.”

Mutta milloin sijoituspäätös on erityisen vastuullinen? Sitä ei ole aina helppo arvioida. Kaskela antaa esimerkin: Varma päätti vuonna 2015, että se ei enää sijoita energiamarkkinoilla sähköntuottajiin, jotka käyttävät yli kolmanneksessa tuotannostaan kivi- tai ruskohiiltä. Se oli toki päästöjen kannalta vastuullinen päätös, mutta sijoituksen takana oli myös taloudellisia perusteita – sääntely ajaa kivihiilivoimaloita ulos markkinoilta.

Vastuullisessa sijoittamisessa on siis kyse sijoittajan perusammattitaidosta. Siitä, kuinka hyvin osaa tulkita yritysanalyyseista ja tapaamisista saamansa informaation – ja varsinkin sen, miten tuo data suhteutuu muun maailman muutokseen.

Se osa työtä on kasvanut, jopa vaikeutunut. Vaikka vastuullisuudesta on mittareita, ne mittaavat vain nykyhetkeä. Esimerkiksi digitaalinen palveluyritys kuulostaa vähän luonnonvaroja kuluttavalta, mutta isot konesalit palvelimineen kuluttavat jo nyt pari prosenttia maailman sähköstä. Tai kun tavallinen kansa ihastelee Tesloja, sijoittajan pitää ymmärtää, kuinka paljon Kiina panostaa sähköautoihin – iso maa, isot muutokset.

Dataa riittää. Nyt sijoittajia kiinnostaa esimerkiksi tuotteiden jäljitettävyys – moni muistanee brasilialaisen, pilaantuneen lihan uudelleenkäytön. Riskejä hallitakseen sijoittajat vaativat yrityksiltä jäljitettävyyden hoitamista hyvin.
”Kansainvälinen sijoittajatrendi on selvä: vähemmän mustia listoja ja enemmän yhteistyötä yritysten kanssa.”

Teksti: Riku Siivonen

Tämä on toinen kolmesta julkaistavasta Vastuullisuus-artikkelistamme, joka on julkaistu Vastuullisuus & eläke -lehdessämme.