Sillanrakentajina Slush Youthissa ja Digital Silverissä

14.12.2017

Kuva:Työpaja käynnissä Slush Youthissa
Työpaja käynnissä Slush Youthissa. TAT / Iiro Rautiainen

Teimme yhteistyötä Slush-viikon oheistapahtumina toteutettavien Digital Silverin ja Slush Youthin kanssa. Digital Silverissä pohdittiin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ikääntyvän väestön tarpeisiin. Slush Youthissa lukiolaiset työskentelivät workshopeissa, joissa he saivat opetella taitoja jatkokoulutusta ja työelämää varten. Meidän workshopissamme nuoret kehittivät tulevaisuuden toimialoja ja työtehtäviä. Tapahtumat antoivat meille mahdollisuuden toimia sillanrakentajina eri ikäisten ja muuttuvan maailman välillä.

Digital Silver oli koonnut asiantuntijoita eri aloilta pohtimaan, miten digitalisaatiolla pystytään tuottamaan laadukkaampia palveluja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Päivän puheenvuoroissa painotettiin sitä, että olisi tärkeää ottaa näiden palvelujen käyttäjät kehitystyöhön mukaan aivan alusta asti.

Digitalisaatiossa keskeinen kysymys oli, miten hyvin teknologia osataan valjastaa ikäihmisten tarpeisiin heidän ehdoillaan. Ikääntyvä väestö haluaa teknologian tuovan tukea siihen, että he pärjäävät omillaan ja muiden ei tarvitse olla heistä huolissaan. Asiantuntijat kehottivatkin yrityksiä hyödyntämään ikääntyviä työntekijöitään strategiatyössä, jossa suunnitellaan palveluita ja tuotteita seniorikansalaisille.

Aamupäivän paneelikeskustelussa oli aiheena, miten markkinoiden monimuotoisuus ja ikääntyvän väestön tarpeet pystytään ottamaan huomioon digitalisaatiossa. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen painotti, että palveluiden pitää olla helppokäyttöisiä ja niiden pitää tuoda hyötyä käyttäjälleen. Hän korosti myös, että ikääntyvät eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä vaan heille tarvitaan yksilöllisiä palveluja.

Nuoret innovoimassa tulevaisuuden työelämää

Tänä vuonna olemme käynnistäneet yhteistyöhankkeen Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kanssa. Osana Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanketta olimme vetämässä työpajoja Slush Youthissa. Tavoitimme englanninkielisissä työpajoissamme runsaat 370 nuorta Pohjoismaista. Annoimme heille tehtäväksi ideoida tulevaisuuden toimialoja ja työtehtäviä sekä pohtia millaisia taitoja näissä tarvitaan.

Nuoret ja heidän mukanaan olleet opettajat tiivistivät Slush Youthin antia päivän aikana. Tärkeimmiksi opeiksi nousivat vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen lisääntyminen. Tapahtuma antoi myös nuorille mahdollisuuden tavata laajasti toimijoita työelämän eri sektoreilta. Slushin henki välittyi myös nuorten tapahtumassa, sillä päivän aikana innovatiivisuus ja luovuus kukkivat lukiolaistiimeissä.

Työpajamme voittajatiimi visioi hauskasti, miten kokin työ muuttuu tulevaisuudessa. He onnistuivat analysoimaan ammattia niin kuluttajatrendien kuin osaamistarpeiden näkökulmista. Tiimien tuloksia voi käydä kurkistelemassa Instagramistamme.

Kuva: TAT / Iiro Rautiainen