SuomiAreenalta saaliiksi ratkaisuja luottamusvajeeseen

31.08.2016

Luottamus on tärkeimpiä yhteiskuntarauhaa ylläpitävistä voimista. Luottamus punnitaan erityisesti epävakaina aikoina. EläkeAreenalla pohdittiin syitä mikä luottamusta rapauttaa ja miten sitä voidaan vahvistaa. Työeläkealan järjestämä keskustelutilaisuus Kadonneen luottamuksen metsästys pidettiin heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa.

  • Luottamusta rapauttaa yhteiskunnan eri osa-alueilla käynnissä oleva murros.
  • Luottamusta eheyttävät erityisesti avoimuus ja läpinäkyvyys.
  • Suomalaiset tarvitset uuden, yhteisen tarina.
Yhteiskunnassa monella eri saralla eletään murrosvaihetta. Tämä puolestaan herättää ihmisissä huolta ja nakertaa luottamusta. EläkeAreenan keskusteluissa nousi erityisesti esiin, miten globaalien työmarkki

noiden epävarmuus heijastuu suomalaisten luottamukseen. Seikkailija Riku Rantala tuumasi luottamuksen olevan koetuksella, koska ihmiset kokevat yhteiskunnan epätasa-arvoisena ja epäoikeudenmukaisena.
- Instituutioita kohtaan on hyvä olla kriittinen, mutta kyyninen asenneilmapiiri ei johda mihinkään, hän painotti.

Keskustelijat pohtivat miten ihmisissä herää huoli siitä mitä yhteiskunnassa tapahtuu, kun asiat esitetään pääsääntöisesti negatiivisessa valossa.
- Media kiinnittää huomiota epäkohtiin, koska siten pyritään kehittämään yhteiskuntaa. Pitäisi kyllä enemmän keskittyä ongelmien ratkaisuun pelkkien epäkohtien sijaan, MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila totesi. Hän kehottikin päättäjiä ja valtaapitäviä rohkeasti kertomaan mielipiteensä ja ottamaan kantaa.
- Olemme hyviä kriisiyttämään asioita. Kriisipuhe vie kuitenkin runsaasti energiaa, kun sen voisi käyttää kriisien ratkaisemiseen, Ylä-Anttila sanoi.

Riku Rantala puntaroi miten epävarmoina aikoina ihmisten turvallisuuden tunne järkkyy ja kaivataan vahvoja johtajia.
- Tällöin ihmisiin vetoavat persoonallisuudet, jotka esittävät helppoja ratkaisuja vaikeisiin ja monimutkaisiin ongelmiin. Kannattaakin seurata ja kuunnella erilaisia tyyppejä, jotta säilyttää monipuolisuuden eikä jää sinne turvalliseen samanmielisten kuplaan, hän vinkkasi.

EläkeAreenalla kaivattiin yhteistä tarinaa. Suomalaisessa yhteiskunnassa on vuosikymmeniä eletty kasvun aikaa, joka on toiminut yhteisenä kertomuksena.
- Näköpiirissä ei ole enää samanlaista kehitystä, kun epävarmuus on läsnä eikä mitään voida ottaa itsestäänselvyytenä. Myyttinen suomalaisuus on murroksessa, Merja Ylä-Anttila sanoi.

Luottamus paremmalle tolalle

Panelistit kokivat luottamusta eheyttävinä tekijöinä erityisesti avoimuuden ja läpinäkyvyyden.
- Puhuminen ja kuunteleminen ovat tärkeitä taitoja. Luottamuksen säilyttämiseksi asioista on pystyttävä kertomaan avoimesti eikä piilottaa tunteita, Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kehotti.

Muusikko Maija Vilkkumaan ammattiin kuuluu eläminen epävarmuudessa.
- Pitää vain luottaa itseensä ja siihen, että yhteiskunta kantaa tarvittaessa. Katsokaa asioita mahdollisuuksien näkökulmasta ongelmien sijaan.

Eläkeala julkaisi EläkeAreenan yhteydessä kyselyn tulokset, joissa luodattiin suomalaisten tuntoja luottamuksesta yhteiskuntaan, työelämään ja työeläkkeisiin. Kyselyssä selvitettiin miten suomalaiset luottavat yhteiskunnan huolenpitoon, kun omat voimat tai rahat eivät riitä. Lisäksi selvitettiin vastaajien odotuksia tulevasta työeläkkeestä ja miten tasa-arvoiseksi he kokevat työelämän.

EläkeAreenalla Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja P.Ohatta bloggaaja Mikko Vikman keskustelivat erityisesti luottamuksesta eläkejärjestelmään. Mikko Vikmanilla on käynnissä projekti, jotta hän voi jäädä 35-vuotiaana eläkkeelle.
- Eläkkeellä olo merkitsee minulle erityisesti valinnanvapautta vailla taloudellisia murheita. Kun saa säästöön, niin silloin elämä ei ole kovinkaan säädeltyä, Vikman sanoi.

Suvi-Anne Siimes pohti, että eläkejärjestelmää kohtaan koettu luottamus on riippuvainen siitä, miten kukin on kyennyt olemaan työelämässä ja elättämään itsensä. Työmarkkinoiden epävarmuudesta johtuen hän totesi tämän pohja olevan nyt rikki.
- Luotan vastavuoroisuuteen. Työeläkejärjestelmä on yksi vastavuoroisuuden laji, jossa porukalla kannamme vastuuta toisistamme. Uskon, että luottamus yhteisiin asioihin tulee kasvamaan, Suvi-Anne Siimes sanoi.

EläkeAreenassa keskustelijoita teemaan johdatti eläkealan teettämä kysely Tuhat suomalaista.

EläkeAreenan keskustelutilaisuudesta tallenne