Tela mukaan Työelämä 2020-hankkeeseen

06.11.2013

Suomalainen työelämä nostetaan Euroopan parhaimmaksi vuoteen 2020 mennessä. Tämä on tavoitteena työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020-hankkeessa. Tela on lähdössä mukaan kansallisiin talkoisiin suomalaisen työelämän kehittämiseksi. - Haluamme olla mukana varmistamassa hyvinvointia myös tuleville sukupolville. Hankkeen tavoite on niin hyvä, että meidänkin kannattaa olla mukana, johtajamme Eero Lankia sanoo.

Kuva: Eero Lankia

Yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa toimii ministeriöitä, työmarkkinakeskusjärjestöjä ja runsaasti muita järjestöjä sekä asiantuntijatahoja. Työelämä 2020 kokoaa yhteen toimijoiden tietotaitoa, jota ne tuottavat työelämän kehittämiseksi. Varsinainen kehittämistyö tehdään työpaikoilla, joten hankkeen avulla annetaan entistä paremmin tukea työyhteisöille. Tarjolla on niin tietoa kuin apuvälineitäkin, joilla työpaikkoja innostetaan ja kannustetaan työelämän kehittämiseen.

Tela edustaa työeläkevakuuttajia, jotka ovat mukana arjen työelämässä esimerkiksi työeläkekuntoutuksen kautta.
- Työeläkekuntoutuksessa katsotaan miten työelämän muutoksissa työntekijällä on mahdollisuus säilyttää työkykynsä. Kuntoutus tarjoaa apua tilanteissa, joissa työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkyky ovat vaarassa, Eero Lankia toteaa.

Telan roolista hankkeessa ajatuksena on ollut, että Telan jäsenten asiantuntijuutta hyödynnettäisiin työelämän kehittämiseen.
- Jäsentemme asiantuntijoiden ammattitaito ja osaaminen olisi käytettävissä hankkeen tapahtumissa. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta työeläkekuntoutuksesta erilaisiin työelämän tarpeisiin. Kun työeläkekuntoutusta hyödynnetään, niin ihmisillä on mahdollisuus jatkaa työelämässä ja välttyä ennenaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiselta, Lankia mainitsee.

Hyvinvoivat työyhteisöt menestyvät

Hankkeen perusajatus on, että hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää halutaan kehittää samanaikaisesti niin tuottavuuden kuin laadunkin näkökulmasta.

- Tämä yhteistyöhanke tarjoaa Telalle mahdollisuuden hyödyntää kokemuksia viime vuoden Yhdessä työkyvyn tukena-koulutushankkeesta, jossa koulutimme erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon lääkäreitä sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutoksista, Eero Lankia kertoo.

Mitä työelämän kehittäminen edellyttää? Hankkeessa halutaan vahvistaa luottamusta ja yhteistyötä sekä innovointia ja tuloksellisuutta työpaikoilla. Menestyvät työpaikat perustuvat osaavalle työvoimalle ja hyvinvoiville työyhteisöille. Hankkeella halutaan varmistaa, että tämä on myös mahdollista toteutua.
- Työelämää onkin kehitettävä niin, että työntekijöillä on työkykyä ja terveyttä jatkaa työntekoa nykyistä paremmin, Eero Lankia sanoo.

Työelämä 2020 on työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke, jonka taustalla on hallituksen viime vuonna kolmikantaisesti valmistelema työelämästrategia.
www.tyoelama2020.fi