Telan markkinakatsaus

06.03.2013

Vuotta 2012 leimasi epävarma taloudellinen ilmapiiri. Kestohuolenaiheina olivat vaisu globaali talouskasvu, USA:n velkakatto ja Euroopan velkakriisi. Vahvimmat lääkkeet näihin ongelmiin tarjoiltiin keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien muodossa. Tämä elvytys valoi uskoa tulevaan, joka näkyi hyvänä rahoitusmarkkinoiden kehityksenä. Viimeisen vuosipuoliskon aikana saatiin monia rohkaisevia merkkejä reaalitalouden toipumisesta esimerkiksi USA:sta ja Kiinasta, arvioi analyytikkomme Maria Rissanen markkinakatsauksessaan.

Vuosi 2012 oli keskuspankkien vuosi. Rahapolitiikan talkoot olivat suuret. Ohjauskorot olivat hitsattuina historiallisen alhaisille tasoille, yhden prosentin alapuolella. Rahapolitiikan työkalupakkia viritettiin entistä enemmän epätavanomaisten keinojen avulla muun muassa arvopapereiden osto-ohjelmilla. Tarkoituksena oli elvyttää, saada sijoittajat palaamaan riskillisempiin tuotteisiin ja lopulta reaalitalouskin nousuun.

Keskuspankit lisäsivät luottamusta rahoitusmarkkinoille

Rahapoliittiset tukitoimet vaikuttavat voimakkaammin vasta hieman viiveellä makrotalouteen ja yritysten tilaan. Tämä saadaan selville vasta hieman myöhemmin, mutta keskuspankit onnistuivat viime vuoden aikana luomaan luottamusta rahoitusmarkkinoille ja kääntämään markkinoiden suunnan kohti koillista. Täysin hapuilematonta tämä kehitys ei toki ollut, vaan mukaan mahtui heikkojakin ajanjaksoja, kuten huhti-toukokuu, mutta kokonaisuudessaan vuosi oli rahoitusmarkkinoille positiivinen. Markkinoilla vaihtelu rauhoittui ja tuotot eri sijoituslajeissa olivat kautta linjan erittäin hyviä.

Kuvat 1 ja 2 havainnollistavat osake- ja joukkovelkakirjaindeksien myönteistä kehitystä. Osakkeet ja riskillisimmät joukkovelkakirjat tuottivatkin parhaiten, jopa kaksinumeroisia prosentteja. Riskin ottaminen palkittiin, mm. Euroopan reunamaiden, kuten Kreikan, Portugalin ja Irlannin pörssien ja pankkisektorin osakkeiden kehitys oli vahvaa.

Osakeindeksien kehitys

Merrill Lynchin joukkovelkakirjaindeksien keskimääräinen kehitys


Mitä odotetaan rahoitusmarkkinoilta tänä vuonna?

Rahoitusmarkkinoilla alkuvuosi 2013 on ollut viime vuoden tapaan positiivista aikaa. Osakemarkkinat ovat vahvistuneet. Luottoriskilliset velkakirjat ovat pärjänneet hyvin jopa valtionlainaserkkujaan paremmin. Saman kehityksen voi odottaa jatkuvan tästä eteenpäinkin.

Makrotalouden tilanne näyttää suotuisalta ja odotetaan paranevan entisestään. Etenkin USA:sta on saatu alkuvuonna positiivisia ja odotukset ylittäviä talouslukuja. Korkosijoittajan elämä on kuitenkin varuillaan oloa: Äärimmäisen alhaiseksi painunut korkotaso kun lähtee enemmin tai myöhemmin nousuun ja tuo mukanaan arvotustappioita näihin instrumentteihin varansa sijoittaneille. Keskuspankit pitänevät korkojen nousun kuitenkin vielä hyvän aikaa aisoissa, jotta talouskasvu saadaan kestävälle pohjalle. Monien keskuspankkien tavoitteet näyttävätkin kallistuvan kasvun ja työllisyyden varmistamiseen, inflaatio kun ei vielä tällä erää ole uhkana.

Jotta rahoitusmarkkinoiden nousu on kestävää, niin vuoden 2013 aikana on saavutettava laajamittainen ja selvä reaalitalouden kasvu. Tämä haaste on Euroopassa suurempi kuin esimerkiksi USA:ssa tai kehittyvissä talouksissa, joiden uskotaan kasvavan noin 5 % ja 2 % vauhtia. Euroalue tulee jäljessä, hieman nollakasvun yläpuolella, mutta myös tämän alueen talouden odotetaan kääntyvän paremmaksi kohti vuoden 2013 loppua mentäessä, viimeistään vuoden 2014 puolella.

Haasteita vuodelle 2013

Vuodelle 2013 riittää haastetta myös Euroopan velkakriisin hoidossa. Apupaketteja voidaan tarvita vielä lisää. Suuntana on euroalueen talouspoliittisen yhteistyön lisääntyminen, muotoina muun muassa tuleva yhteinen pankkivalvonta ja suunnitteilla oleva budjettivalvonta yhteisen valtionvarainministeriön puolesta. Paineita tulee myös yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden mahdollisesta halusta neuvotella jäsenyysehdot uudestaan tai saavuttaa itselleen erityisehtoja.

Euroopan parannustalkoiden eri vaiheet tulevat säväyttämään myös vuoden 2013 aikana rahoitusmarkkinoita. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä ovat Italian parlamenttivaalien tasaväkinen lopputulos. Rahoitusmarkkinoiden kannalta tilanne on kuitenkin huomattavasti parempi kuin vuosi puolitoista sitten. Esim. CDS –luottojohdannaiset hinnoittelevat euroalueen reunamaiden sisältämän luottoriskin pienentyneen merkittävästi (kuva 3).

Euroalueen reunamaiden 5v CDS

Haasteista huolimatta tunnelin päässä on näkyvissä aitoa valoa. Sitä kohden matkataan vetureina Yhdysvallat ja kehittyvät taloudet. Eurooppa ei suinkaan pääse nauttimaan vapaamatkustajan roolista, vaan sen on pikemminkin korjattava muutama akseli ja pyörä ennen kuin se pystyy ottamaan muita matkaseuralaisiaan kiinni.

Analyytikkomme Maria Rissanen laatii jatkossa muutaman kerran vuodessa markkinakatsauksia, jotka julkaistaan Telan uutiskirjeessä ja verkkosivuilla.