Telan markkinakatsaus: Rahapolitiikka ja Kiinan talouskasvu markkinoiden polttopisteessä

23.02.2016

Vuosi 2015 oli tuottomielessä suurimmalta osaltaan melko hyvä etenkin osakemarkkinoilla. Suurin kiitos kuuluu keskuspankkien kevyelle rahapolitiikalle, mikä lisäsi markkinoiden luottamusta reaalitalouden positiiviseen kehityskäänteeseen tulevaisuudessa. Hyviä merkkejä talouden saralta onkin jo saatu Yhdysvalloista, jossa kansantuote kasvaa hyvää vauhtia ja työllisyystilanne on vahva. Näin arvioi analyytikkomme Peter Halonen markkinakatsauksessaan.

Kuva: Peter Halonen

Sen sijaan euroalueen talouskehitys ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin huolimatta Euroopan keskuspankin ultrakevyestä rahapolitiikasta. Tavanomaista kuitenkin on, että rahapolitiikka vaikuttaa vasta viiveellä reaalitalouteen eli esimerkiksi yritysten ja kuluttajien käyttäytymiseen, joten lopullisia tuomioita kevyen rahapolitiikan toimivuudesta euroalueen kohdalla on vielä mahdoton antaa.

Useita epävarmuustekijöitä

Viime vuotta värittivät kuitenkin monet epävarmuustekijät, joiden seurauksena niin osake- kuin korkomarkkinoilla nähtiin ajoittain suurta turbulenssia. Huolta aiheuttivat etenkin Kiinan talouskasvun hidastuminen ja muiden kehittyvien maiden, kuten Brasilian, Meksikon ja Venäjän heikentyneet talousnäkymät.

Etenkin dollarin vahvistuminen Yhdysvaltain keskuspankin Fedin asteittain kiristyvän rahapolitiikan seurauksena on aiheuttanut ongelmia kehittyvissä maissa, joilla on paljon dollarimääräistä velkaa. Myös öljyn hinnan dramaattinen putoaminen vaikuttaa negatiivisesti niihin kehittyviin talouksiin, jotka tuottavat öljyä. Toisaalta ne maat hyötyvät, jotka öljyä eivät tuota, kuten euroalue. Viime vuotta leimasivat myös Kiinan osakekuplan puhkeaminen ja spekulaatiot Kreikan mahdollisesta euroerosta.

Viime vuoden tapaan vuonna 2016 epävarmuustekijöinä ovat edelleen Kiinan talouskasvun hidastuminen, öljyn hinta, Fedin rahapolitiikka, geopoliittiset riskit Lähi-Idän alueella ja sitä kautta euroaluetta kohdannut pakolaiskriisi sekä Ison-Britannian mahdollinen irtaantuminen Euroopan unionista. Vuosi 2016 alkoikin dramaattisesti, kun osakemarkkinaindeksit ympäri maailmaa ovat laskeneet vuoden alusta useita prosenttiyksiöitä ja sijoittajat ovat etsineet rahoilleen uusia sijoituskohteita niin sanotuista turvasatamasijoituksista, kuten hyvän luottoluokituksen omaavista valtionlainoista.

Markkinoita on huolettanut etenkin se, jos Kiinan eli maailman toiseksi suurimman talouden kasvuvauhti hidastuu ennakoitua nopeammin. Tällä olisi suuri vaikutus koko maailmantalouden kasvuun ja siten yritysten tulosnäkymiin ja kuluttajien talousluottamukseen.

Optimismia ilmassa

Myös Maailmanpankki ja IMF ovat ilmaisseet huolensa maailman talouskasvun hidastumisesta. Toisaalta maailman suurimmasta taloudesta eli Yhdysvalloista on saatu positiivisia uutisia, minkä lisäksi ympäri maailmaa eri keskuspankkien harjoittama kevyt rahapolitiikka on omiaan tukemaan talousoptimismia. Optimismia lisää vielä tieto siitä, että etenkin Kiinan keskuspankilla on varaa elvyttää taloutta entistäkin enemmän, jos tilanne niin vaatii.

Tulevaisuudessa varmaa on ainakin se, että eri sijoituslajien arvojen heilahtelu niin osake- kuin velkakirjalainamarkkinoilla ja myös muilla vaihtoehtoisilla sijoitusluokilla tulee jatkumaan.

Eläkevakuuttajien sijoitustoiminnan kannalta on aina hyvä muistaa, että niiden sijoitustoiminta on hyvin pitkäjänteistä. Näin ollen ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä sijoitussalkun yhden neljänneksen tai yhden vuodenkaan tuottovaihteluista. Oleellista on se, kuinka eläkevakuuttajat pystyvät tuottamaan lisäarvoa sijoittamilleen euroille pitkällä aikajänteellä. Toistaiseksi näyttää hyvältä, sillä eläkevakuuttajien sijoitustuotot ovat vuodesta 1997 lähtien vuoteen 2015 syyskuun loppuun nimellisesti 5,8 % ja reaalisesti inflaatio huomioiden 4,1 %. Sijoitustuotot siis ylittävät Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelman reaalituotto-olettaman 3,5 %.