Telan markkinakatsaus: Talouskasvun pohja vankistumassa

20.08.2013

Finanssikriisin puhkeamisen jälkeen, vuoden 2008 lopusta lähtien, on eletty enemmän tai vähemmän epävarmoja aikoja kansainvälisesti niin reaalitalouden kuin rahoitusmarkkinoidenkin osalta. Epävarmuus on ollut läsnä myös kuluvan vuoden aikana, mutta samanaikaisesti on havaittavissa pohjavireen muutosta kohti globaalin talouden vakaampaa kehitystä.

Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tämä muutos on näkynyt osakkeiden nyt toista vuotta kestäneen nousun jatkumisena. Tosin nousu on ollut välillä hyvinkin sahailevaa. Kehityskulun tuoreempi ilmentymä on alkukesästä alkanut pitkien korkojen nousu. Myös kuluneen vuoden aikana tapahtunut mittava lasku kullan hinnassa viestii omalta osaltaan vaikeimpien aikojen olevan takanapäin. Näin arvioi analyytikkomme Maria Rissanen markkinakatsauksessaan.

Talouskasvulle muodostumassa tukevampi pohja – osakemarkkinat jatkaneet sahaavasti ylöspäin

Epävarmuustekijät varjostavat edelleen aika ajoin globaalia talouskehitystä. Rahoitusmarkkinat ovat suhtautuneet tilanteeseen suhteellisen optimistisesti. Keskuspankkien ja valtioiden tukitoimiin luotetaan. Tästä on hyvänä esimerkkinä osakemarkkinoiden, etenkin USA:n osakemarkkinoiden, kehitys: vuoden alusta elokuun puoleenväliin mennessä on plussaa kertynyt vajaat 20 prosenttia (kuvat 1 ja 2).

Nousu ei ole ollut suoraviivaista fanfaaria, vaan uskonpuute on välillä saanut markkinat sukeltamaan ja sahailemaan. Näin kävi kesän alussa, jolloin markkinoita hermostuttivat arvailut USA:n keskuspankin superelvytyksen vähentämisen aloittamisesta. Samoihin aikoihin huolettivat myös maailman talouskasvun hitaus ja Kiinan talouden tilanne.

Kuva 1: S&P 500 –osakeindeksin kehitys kuluvan vuoden 2013 aikana (1.1.-16.8.2013)

S&P 500 -osakeindeksin kehitys kuluvan vuoden 2013 aikana

Osakkeiden hetkittäisen heikkouden jälkeen on ennemmin tai myöhemmin palattu koilliseen johtavalle ladulle. Paluulle on saatu tukea vahvistuneista taloustilastoista ja odotuksista tilastojen hyvän kehityssuunnan jatkumisesta. Osakemarkkinoiden hyvä kehitys selittyy omalta osaltaan sillä, että yritykset jatkavat vuosia jatkunutta kulukuria ja pankit taseiden siivoamista.

Kesän loppua kohden mentäessä on saatu vahvistuvia viitteitä siitä, että USA –johtoinen talouskehitys olisi tarttumassa Eurooppaan ja taantuma vanhalla mantereella olisi taittumassa. Eurooppalaiset pörssikurssit ovatkin saaneet uutta puhtia tästä ja pärjänneet loppukesällä erittäin hyvin.

Mielenkiintoisena osakemarkkinana on syytä mainita myös Japani. Paikalliset osakekurssit ovat kesän aikana laskeneet tämän vuoden huippulukemistaan noin kolmanneksen. Silti usko pääministeri Aben uudistuspolitiikkaan ja keskuspankin deflaationvastaiseen taisteluun on tehnyt Japanin osakkeista sijoittajan kannalta yhden kuluvan vuoden menestystarinoista. Topix -osakeindeksi on esimerkiksi noussut vuoden alusta elokuun puoleenväliin mennessä 33 %.

Kuva 2: Osakeindeksien kehitys prosentteina kuluvan vuoden 2013 aikana (1.1.-16.8.2013)

Osakeindeksin kehitys prosentteina kuluvan vuoden 2013 aikana

Yhdysvaltain keskuspankki aloittamassa superelvytyksen vähentämisen – pitkät korot nousseet

Yhdysvaltain keskuspankilta ei ole jäänyt talouden myönteinen kehitys huomaamatta. Kesäkuun kolmannella viikolla se ilmoittikin, että talouden ja työllisyyden kehityksen riskit ovat vähentyneet. Kestävän kasvun saavuttamisen myötä rahapolitiikan epätavanomaisia keinoja eli velkakirjaostoja voidaan vähentää loppuvuoden aikana ja lopettaa ne kokonaan ensi vuonna.

Markkinoilla uskotaan vähentämisen alkavan syksyn aikana. Vaikka epätavanomaisia keinoja ryhdytään purkamaan, niin vielä on matkaa tilanteeseen, jossa ohjauskorkojen nostaminen alkaa. Rahapolitiikan eri vaiheiden ajoitus on vaikeahko ja pitkä tehtävä – liika ja monimuotoinen elvytys kun ei voi jatkua loputtomiin ilman toivomattomia vaikutuksia.

USA:n keskuspankin ilmoitusta oli arvailtu jo jonkin aikaa markkinoilla: osakemarkkinat laskivat ja korkotaso nousi alkukesästä. Korkojen nousu oli suurempaa juuri Yhdysvaltain valtionlainamarkkinoilla (kuva 3), mutta selvää myös muillakin päävaltionlainamarkkinoilla.

Lisäksi nousu on kohdentunut juoksuajaltaan pitkiin korkoinstrumentteihin jyrkentäen korkokäyrien muotoa, kun keskuspankkien ohjauskorot pitävät lyhimmät korot edelleen nollan tuntumassa. Korkotason nousu on koskettanut enemmän riskiä sisältäviä, heikomman luottolaadun korkotuotteita, kuten yrityslainoja, kehittyvien markkinoiden lainoja ja Euroopan velkakriisin keskiössä olevien maiden lainoja.

Kuva 3: Yhdysvaltain valtionlainojen kehitys kuluvan vuoden 2013 aikana (1.1.-16.8.2013)

Yhdysvaltain valtionlainojen kehitys kuluvan vuoden 2013 aikana

Euroopan reunamaiden valtionlainojen kehityksessä on kesän aikaa ollut oma vaikutuksensa poliittisten riskien nousulla näissä maissa. Portugali on ollut oma lukunsa, kun säästötavoitteet ovat osoittautuneet haastaviksi ja maan johdossa on esiintynyt jatkuvaa erimielisyyttä. Tilanne konkretisoitui, kun Portugalin korkoero Saksaan nähden levisi alkukesästä noin 6,5 prosenttiin- Tästä tilanne on kuitenkin rauhoittunut selvästi, noin 5 prosentin tuntumaan.

Kesämarkkinoiden jälkeen taloustilastot viitoittavat suunnan

Rahoitusmarkkinoilla vaikuttaa nyt kesän hiljaisuus. Sijoittajat ovat vielä lomien vietossa ja aktiviteetti on vähentynyt huomattavasti. Markkinat ovatkin ns. normaaliaikoja ohuemmat ja epälikvidimmät, jolloin pienilläkin kauppamäärillä voidaan saada suurehkoja liikkeitä aikaiseksi.

Lomat on kuitenkin vietetty syyskuun alkuun mennessä, jolloin toiminta rahoitusmarkkinoilla on perinteisesti vilkastunut. Sijoituskohteet alkavat etsiä sijoittajia ja sijoittajat puolestaan sijoituskohteita. Tässä valinnassa sijoittajalle muodostunee ratkaisevaksi tekijäksi loppuvuoden taloustieto ja sen kehitys. Mm. työllisyys-, talouskasvu-, teollisuustuotanto- ja luottamuslukujen odotetaan kertovan talouskasvun pohjan jatkavan vahvistumistaan. Mikäli tilanne kehittyy tähän suotuisaan suuntaan, voi odottaa sijoittajien valinnassa osakemarkkinoiden vetävän korkomarkkinoita pidemmän korren.