Telan Siimes: Eläkejärjestelmä on varautunut suomalaisten ikääntymiseen

17.02.2015

- Tänään työssä käyvien suomalaisen täytyy voida myös jatkossa luottaa siihen, että heidänkin eläkkeensä maksetaan aikanaan samoin periaattein kuin eläkkeet on aina tähänkin asti maksettu, toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes sanoo.

Työeläkkeissä on kyse liki 1,5 miljoonan suomalaisen toimeentulon perustasta. Koko maassa eläkkeitä maksetaan yhteensä vuodessa vajaat 30 miljardia, josta lakisääteisten työeläkkeiden osuus on lähes 90 %. Kuva: Suvi-AnneSiimes

Eläkkeet karttuvat työstä ja sen tuloksista. Työeläkemaksut eivät ole veroja vaan pakollisia vakuutusmaksuja. Siksi niitä voidaan periä vain suhteessa siihen, kuinka paljon maksajalle on tulevaisuudessa luvassa omaan käyttöön tulevaa eläkettä. Työeläke kertyy kaikille yhtäläisin periaattein.

Väestön ikääntymiseen on varauduttu

Työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin aikaisemmin. Vanhusväestön määrän huomattava kasvu nostaa väestöllistä huoltosuhdetta.

Koko Suomessa väestöllinen huoltosuhde on korkeimmillaan yli 50 vuoteen. Tilastokeskuksen mukaan koko maassa on 56 elätettävää - eli yli 65- ja alle 15-vuotiasta - sataa työikäistä kohti. Vuonna 2030 määrän ennustetaan nousseen jo 71:een.

Suomalaisessa eläkejärjestelmässä väestön ikääntymiseen varautuminen on kuitenkin Euroopan huipputasoa. Eläkevaroja on rahastoitu nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten tällä hetkellä jo yli 170 miljardia euroa.

- Eläkevarojen sijoitusten merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Yhä useampi eläke-euro maksetaan jatkossa rahastoista, Suvi-Anne Siimes sanoo.

- Ajoissa aloitetun rahastoinnin ja huolellisen sijoitustoiminnan ansiosta työeläkemaksut pystytään pitämään matalammalla. Palkansaajille tämä näkyy parempana ostovoimana ja työnantajille matalampina työllistämiskustannuksina, Siimes toteaa.

Työeläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti

Eläkevarat on tarkoitettu vain lakisääteisen eläketurvan hoitamiseen. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on tukea järjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä kasvattamalla eläkevarallisuutta tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä varten.

Sijoitustoiminnalla on käytännön merkitystä eläkkeensaajien ja -maksajien arjessa, sillä yksityisalojen palkansaajille maksettavista eläkkeistä katetaan tänä vuonna eläkevarojen sijoitusten tuotoilla jo neljännes.

- Sijoitustuottojen osuus eläkkeiden rahoituksesta tulee edelleen merkittävästi nousemaan seuraavat vuosikymmenet, kun eläkemenot kasvavat, Siimes korostaa.

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Mitä paremmin työeläkesijoitukset tuottavat, sitä vähemmän on paineita nostaa työeläkemaksuja. Sijoitukset hajautetaan niin maantieteellisesti kuin erilaisiin kohteisiin riskien hallitsemiseksi.

Eläkeuudistus turvaa työeläkkeet myös tulevaisuudessa

Eläkeuudistus pidentää työuria ja turvaa siten eläkkeet myös tulevaisuudessa. Pidemmät työurat merkitsevät työntekijälle parempaa työeläketurvaa. Pidempiä työuria tarvitaan myös väestön ikääntymisen ja eliniän pidentymisen vuoksi. Yhteiskunta tarvitsee lisää verotuloja esimerkiksi hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.
- Työeläkejärjestelmä vaikuttaa julkisen talouden tasapainoon edesauttamalla työurien pidentymistä ja sitä kautta verotulojen kertymää, Suvi-Anne Siimes muistuttaa.

Lisää tietoa työeläkejärjestelmästä