Tietopaketti yrittäjäeläkkeen erityispiirteistä

14.04.2015

Yrittäjän eläkelain eli YEL:n mukaiseen työeläketurvaan keskitytään uudessa kysymyksiä ja vastauksia -tietopaketissamme. Millaisia erityispiirteitä liittyy yrittäjien työeläketurvaan? Mikä merkitys on yrittäjän työtulolla?

Yrittäjät huolehtivat omasta työeläketurvastaan ottamalla yrittäjän eläkelain mukaisen työeläkevakuutuksen. Se on yrittäjälle pakollinen, kun yrittäjäeläkevakuutuksen perusteet täyttyvät. YEL-vakuutus edellyttää työn tekemisen lisäksi yritystoiminnan jatkumista yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, yrittäjän tulee olla 18-67-vuotias ja työtulon pitää ylittää alaraja, joka tänä vuonna on 7 502,14 euroa.

Yrittäjälle karttuva työeläke lasketaan hänelle määritellyn työtulon perusteella. Jos työtulo on kovin matala, ei yrittäjälle myöskään kerry juurikaan eläkettä. Työtulo vastaa yrittäjän työpanosta. Työtulon tulisi vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö.

Yrittäjä arvioi itse työtulonsa määrän. Eläkevakuuttaja vahvistaa työtulon yrittäjän hakemuksesta. Vahvistetun työtulon perusteella määräytyvät sekä yrittäjän työeläkemaksut että yrittäjälle karttuva työeläke. Työtuloa voidaan tarvittaessa muuttaa, jos yrittäjän työpanoksessa tapahtuu muutoksia. Työtulon määriteltäessä otetaan huomioon työtulolle asetetut ala- ja ylärajat.

Työtulo vaikuttaa myös yrittäjien muuhun sosiaaliturvaan. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrä lasketaan yrittäjän YEL-työtulon perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa yrittäjien työeläkemaksut vuosittain. Vuonna 2015 yrittäjien eläkelain mukainen maksuprosentti on alle 53-vuotialle yrittäjille 23,7 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneille 25,2 prosenttia. Keskimääräinen YEL-maksu on keskimääräistä yksityisalojen TyEL-maksua vastaava määrä.

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjäeläkkeen erityispiirteistä