Tilastotietoa eläkkeensaajista Ahvenanmaalla

21.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla on 6906 eläkeläistä. Heistä 341 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi noin 2 100 ahvenanmaalaista saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 732 €/kk Ahvenanmaalla.
  • Suurin ryhmä on 2000 € tai yli kuukaudessa eläkettä saavat, joita on yhteensä 2 143.
  • Eniten eläkkeensaajia on Maarianhaminassa. Heitä on eniten eläkkeensaajissa, jotka saavat 2000 € tai yli kuukaudessa eläkettä. Heitä on 1068.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Maarianhaminassa 1907 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Sottungassa 42. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, joka saa eläkettä 800-1099€/kk (12 kpl) ja 2000 € tai yli/kk (11 kpl).
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Sottungassa 1693 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 9,3 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 135,4 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 144,6.

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus