Tilastotietoa eläkkeensaajista Etelä-Karjalassa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa on 41 005 eläkeläistä. Heistä 2 191 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Etelä-Karjalassa eläkeläisistä noin 14 900 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1555 €/kk Etelä-Karjalassa.
  • Suurin ryhmä on 2000 € tai yli/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 8 989.
  • Eniten eläkkeensaajia on Lappeenrannassa 19 940. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 4 699.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Lappeenrannassa on 1602 €/kk
  • Vähiten eläkkeensaajia on Lemillä 901. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 €/kk. Heitä on 263.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Lemillä on 1357 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 73,5 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 689,3 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 762,8.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus