Tilastotietoa eläkkeensaajista Etelä-Pohjanmaalla

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla on 56 843 eläkeläistä. Heistä 3 182 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan eläkeläisistä noin 27 200 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1384 €/kk Etelä-Pohjanmaalla.
  • Suurin ryhmä on 800-1099 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 15 603.
  • Eniten eläkkeensaajia on Seinäjoella 14 370. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 3 157.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Seinäjoella 1 571 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Karijoella 533. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800–1099 €/kk. Heitä on 194.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Karijoella on 1 178 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 126,7 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 805,8 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 932,5.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus