Tilastotietoa eläkkeensaajista Etelä-Savossa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Etelä-Savossa

Etelä-Savossa on 52 730 eläkeläistä. Heistä 3 002 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Etelä-Savon eläkeläisistä noin 22 700 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1446 €/kk Etelä-Savossa.
  • Suurin ryhmä on 800 – 1099 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 12 372 kpl.
  • Eniten eläkkeensaajia on Mikkelissä. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 1100-1399 €/kk. Heitä on 3748.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Mikkelissä 1529 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Enonkoskella 626. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 €/kk. Heitä on 204.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Enonkoskella on 1303 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 110,1 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 801,1 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 911,2.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus