Tilastotietoa eläkkeensaajista Kainuussa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Kainuussa

Kainuussa on 26 488 eläkeläistä. Heistä 1 645 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Kainuussa eläkeläisistä noin 11 400 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 437 €/kk Kainuussa.
  • Suurin ryhmä on 800 – 1099 €/ kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 6 151.
  • Eniten eläkkeensaajia on Kajaanissa 10 504. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat 2000€ tai yli kuukaudessa eläkettä. Heitä on 2 468.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Kajaanissa 1589 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Ristijärvellä 599 kpl. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800 – 1099 €/kk. Heitä on 180.
  • Keskimääräinen eläke on Ristijärvellä 1 333 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 57,8 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 396,4 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 454,2.

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus