Tilastotietoa eläkkeensaajista Kanta-Hämeessä

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä on noin 49 600 eläkeläistä. Heistä 2 348 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Kanta-Hämeen eläkeläisistä 17 390 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1585 €/kk Kanta-Hämeessä.
  • Suurin ryhmä on 1100-1399€/ eläkettä saavat, joita on yhteensä 11 207.
  • Eniten eläkkeensaajia on Hämeenlinnassa 19 852. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 4890.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Hämeenlinnassa on 1650 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Humppilassa 745. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 1100 – 1399 €/kk. Heitä on 215.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Humppilassa on 1324 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 78,3 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 859,2 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 937,5.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus