Tilastotietoa eläkkeensaajista Keski-Pohjanmaalla

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalla on 18 485 eläkeläistä. Heistä 1 070 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Keski-Pohjanmaan eläkeläisistä noin 8 100 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 415 €/kk Keski-Pohjanmaalla.
  • Suurin ryhmä on 800-1099 €/ kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 4 728.
  • Eniten eläkkeensaajia on Kokkolassa 12 215. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 1100–1 399€/kuukaudessa. Heitä on 2 695.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Kokkolassa on 1 485 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Lestijärvellä 288. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 €/kk. Heitä on 103.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Lestijärvellä 1205 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 37,9 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 273,2 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 311,1.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus