Tilastotietoa eläkkeensaajista Keski-Suomessa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Keski-Suomessa

Keski-Suomessa on 75 507 eläkeläistä. Heistä 4 677 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Keski-Suomen eläkeläisistä noin 29 257 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1512 €/kk Keski-Suomessa.
  • Suurin ryhmä on 1100 – 1399 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 16 359.
  • Eniten eläkkeensaajia on Jyväskylässä 30 188. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat 2000 € tai yli kuukaudessa eläkettä. Heitä on 7 448.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Jyväskylässä on 16 48 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Luhangalla 358. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 €/kk. Heitä on 131.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Luhangalla 1312 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 146,0 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 1 214,4 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 1 360,4.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus