Tilastotietoa eläkkeensaajista Kymenlaaksossa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa on lähes 57 300 eläkeläistä. Heistä 3 228 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Kymenlaakson eläkeläisistä yli 19 600 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1603 €/kk Kymenlaaksossa.
  • Suurin ryhmä on 2000 € tai yli/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 14 171.
  • Eniten eläkkeensaajia on Kouvolassa 27 513. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 7246.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Kouvolassa on 1621 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Miehikkälässä 899. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 €/kk. Heitä on 342.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Miehikkälässä on 1228 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 95,8 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 1 002,5 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 1 098,3.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus