Tilastotietoa eläkkeensaajista Lapissa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Lapissa

Lapissa on 54 378 eläkeläistä. Heistä 3 253 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Lapin eläkeläisistä noin 21 200 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 511 €/kk Lapissa.
  • Suurin ryhmä on 2000 € tai yli/ kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 11 436.
  • Eniten eläkkeensaajia on Rovaniemellä 14 774. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat 2000 € tai yli kuukaudessa eläkettä. Heitä on 3664.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Rovaniemellä on 1 618 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Utsjoella (405) ja Pelkosenniemellä (406). Heistä Utsjoella eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099€/kk (98 kpl) ja 2000 € tai yli/kk (99 kpl) ja Pelkosenniemellä 800 – 1099€/kk (110 kpl).
  • Keskimääräinen eläke on Utsjoella 1501 €/kk ja Pelkosenniemellä 1 406 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 103,8 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 873,7 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 977,5.

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus