Tilastotietoa eläkkeensaajista Päijät-Hämeessä

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä on noin 60 100 eläkeläistä. Heistä 3119 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Päijät-Hämeen eläkeläisistä noin 22 700 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1539 €/kk Päijät-Hämeessä.
  • Suurin ryhmä on 1100-1399€/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 14 644.
  • Eniten eläkkeensaajia on Lahdessa 29 022. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 1100 -1399 € kuukaudessa. Heitä on 7117.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Lahdessa on 1593 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Hämeenkoskella 673. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 € kuukaudessa. Heitä on 192.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Hämeenkoskella on 1348 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 101,4 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 999,8 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 1 101,3.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus