Tilastotietoa eläkkeensaajista Pirkanmaalla

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on 128 905 eläkeläistä. Heistä 6 609 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Pirkanmaan eläkeläisistä noin 46 200 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke Pirkanmaalla on 1582 €/kk.
  • Suurin ryhmä on 1100 – 1399 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 28 506.
  • Eniten eläkkeensaajia on Tampereella 51 744. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 13 263.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Tampereella on 1680 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Juupajoella 690. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 1100 -1399€ kuukaudessa. Heitä on 197.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Juupajoella on 1362 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 215,4 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 2 221,8 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 2 437,2.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus