Tilastotietoa eläkkeensaajista Pohjanmaalla

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Pohjanmaalla

Pohjanmaalla on 47 474 eläkeläistä. Heistä 2 260 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Pohjanmaan eläkeläisistä noin 18 400 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 514 €/kk Pohjanmaalla.
  • Suurin ryhmä on 1100-1 399 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 10 710.
  • Eniten eläkkeensaajia on Vaasassa. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 3 888.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Vaasassa on 1 666 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Kaskisissa 549. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat 2000 € tai yli/kk eläkettä. Heitä on 182.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Kaskisissa on 1726 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 80,5 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 776,9 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 857,4.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus