Tilastotietoa eläkkeensaajista Pohjois-Karjalassa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa on yli 50 700 eläkeläistä. Heistä 3 231 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi yli 21 700 pohjoiskarjalaista saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1429 €/kk Pohjois-Karjalassa.
  • Suurin ryhmä on 800 -1099 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 11 865.
  • Eniten eläkkeensaajia on Joensuussa 19410. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat 1100-1399 € kuukaudessa eläkettä. Heitä on 4171.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Joensuussa on 1 551 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Rääkkylässä 1057. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800 – 1099 € kuukaudessa. Heitä on 357.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Rääkkylässä 1230 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 110,9 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 753,5 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 864,4.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus