Tilastotietoa eläkkeensaajista Pohjois-Pohjanmaalla

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla on 96 165 eläkeläistä. Heistä 6 850 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan eläkeläisistä noin 37 200 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 486 €/kk Pohjois-Pohjanmaalla.
  • Suurin ryhmä on 1100 – 1399 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 20 444.
  • Eniten eläkkeensaajia on Oulussa 39 347. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat 2000 € tai yli kuukaudessa eläkettä. Heitä on 9 803.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Oulussa on 1 639 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Merijärvellä 322. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 €/kk. Heitä on 100.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Merijärvellä on 1 208 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 195,8 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 1 505,9 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 1 701,7.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus