Tilastotietoa eläkkeensaajista Pohjois-Savossa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa on yli 75 000 eläkeläistä. Heistä lähes puolet ei saisi indeksimuutoksen tuomaa korotusta täysimääräisenä. 4 800 eläkkeensaajaa ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi yli 31 300 pohjoissavolaista saisi korotuksen vain osittaisena. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1 465 €/kk Pohjois-Savossa.
  • Suurin ryhmä 800 – 1099 €/ kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 16 967.
  • Eniten eläkkeensaajia on Kuopiossa. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 6 042.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Kuopiossa 1 586 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Tervossa 688. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800 -1099€/kk. Heitä on 229.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Tervossa on 1249 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 158,1 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 1 155,1 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 1 313,2.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus