Tilastotietoa eläkkeensaajista Satakunnassa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Satakunnassa

Satakunnassa on yli 69 000 eläkeläistä. Heistä vajaa puolet ei saisi indeksimuutoksen tuomaa korotusta täysimääräisenä. 3 760 eläkkeensaajaa ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi yli 27 000 satakuntalaista saisi korotuksen vain osittaisena. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1503 €/kk Satakunnassa.
  • Suurin ryhmä on 1100 – 1399 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 15 642.
  • Eniten eläkkeensaajia on Porissa 25 848. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 1100-1399 € kuukaudessa. Heitä on 5852.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Porissa on 1532€/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Honkajoella 589. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat 800- 1099 € kuukaudessa eläkettä. Heitä on 218.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Honkajoella on 1197€/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 125,6 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 1 117,8 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 1 243,4.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus