Tilastotietoa eläkkeensaajista Varsinais-Suomessa

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa on 128 940 eläkeläistä. Heistä 6 509 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Varsinais-Suomen eläkeläisistä noin 44 900 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1600 €/kk Varsinais-Suomessa.
  • Suurin ryhmä on 1100 – 1399 €/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 28 767.
  • Eniten eläkkeensaajia on Turussa 46 505. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat 2000 € tai yli kuukaudessa eläkettä. Heitä on 12 070.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke on Turussa 1700 €/kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Kustavissa 401. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800 – 1099 € kuukaudessa. Heitä on 104l.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Kustavissa on 1536 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 204,9 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 2 253,6 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 2 458,5.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus