Töihin työeläkealalle huolehtimaan nykyisistä ja tulevista sukupolvista

28.08.2018

Uudet mahdollisuudet kutsuvat, sillä avoinna on kahdelle asiantuntijalle paikka työyhteisössämme. Johtavan ekonomistin ja analyytikon paikat ovat haettavissa 9. syyskuuta mennessä.

Kuva: Huolenpito

Mitä tarjoamme työntekijöillemme? Entä millaista työtä ekonomisti ja analyytikko tekevät?

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes totesi tuoreessa kolumnissaan, että uuden oppiminen ja uudet näkökulmat ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Nämä taidot ovat meillä jo käytössä, ja kannustamme työntekijöitä opiskelemaan jatkuvasti uutta.

- Meillä on erinomaiset kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuudet. Alan kehitys vaatii aktiivisuutta. Pysyäkseen ajan tasalla on seurattava laajasti ajankohtaisia asioita ja keskustelua, toteaa henkilöstöpäällikkömme Raija Merinen.

Entinen johtava ekonomistimme Reijo Vanne on samaa mieltä. Hän jäi vuonna 2017 eläkkeelle työskenneltyään 15 vuotta Telassa.

- Pysyin työssäni toimialan ja muistakin yhteiskunnallisista asioista hyvin ajan tasalla. Lisäksi opin paljon vaikuttamisesta. Samalla tutustuin toiminnan pelisääntöihin ja toimintatapoihin, kertoo Vanne.

Tutkimusten mukaan työn merkityksellisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisäävät työmotivaatiota. Tee työtä, jolla on oikeasti merkitys, toteutuu meillä.

- Olemme eläkealalla ihmisten asialla, sillä kyse on lopulta sosiaalipolitiikasta eikä pelkästä sijoitustuottojen metsästämisestä. Sijoittaminen on väline siihen, että turvataan ihmisille riittävä toimeentulo ja turvallinen tulevaisuus, toteaa analyytikkomme Peter Halonen.

Halonen palaa syyskuussa takaisin pankkisektorille.

- Eläkeasiat koskevat kaikkia suomalaisia. Kotimaan ohella meillä pääsee tutustumaan aiheisiin kansainvälisesti. Seuraamme, olemme aktiivisesti mukana ja otamme kantaa EU:n tasolla sekä globaalisti sosiaalipolitiikkaan ja eläkeasioihin, toteaa Raija Merinen.

- Tela on erinomainen näköalapaikka koko yhteiskuntaan, eikä pelkästään eläkeasioihin, kiteyttää viimeisin ekonomistimme Mauri Kotamäki. Hän siirtyi elokuun alussa Keskuskauppakamariin.

Pienessä organisaatiossa saa vastuuta

Meillä on töissä parikymmentä alan asiantuntijaa. Pienessä työyhteisössä saa nopeasti vastuuta ja pääsee tekemään paljon sekä monipuolisesti.

Peter Halonen pitääkin työn monipuolisuutta parhaimpana asiana.
- Koska olemme pieni organisaatio, vastuuta annetaan tavallista enemmän. Pääsee tekemään sellaisia asioita, mitkä eivät olisi mahdollisia isommassa yhteisössä, hän toteaa.

- Täällä saa ja pitääkin ajatella. Kannustamme vuoropuheluun, kuuntelemme ja uudistumme. Kokeilemme uusia työtapoja ja välineitä, mutta teknologia ei ohjaa liikaa tekemisiämme, sanoo Raija Merinen.

- Pystyin kehittämään oman työni sisältöä. Koska olen kiinnostunut sekä matemaattisesta että kirjallisesta ilmaisusta, parasta oli, kun sain jonkin asian tyydyttävään matemaattiseen tai kirjalliseen muotoon, toteaa Reijo Vanne.

Mauri Kotamäki kehuu vastuun ja vapauden suhdetta.

- Vapaus töissä edellyttää aloitteellisuutta ja vastuullisuutta. Sain itsenäisesti valita työn sisältöjä. Minulla oli sopivassa suhteessa selvitystöitä, kirjoitusharjoituksia sekä työryhmiä ja muita ulkopuolisia projekteja, kuvailee Kotamäki.

Raija Merisen mukaan pienessä organisaatiossa korostuvat itsenäinen ja oma-aloitteinen työnteko, mutta apuna ovat työkaverit ja erinomaiset verkostot.

Analyytikon päivään sisältyi paljon muutakin kuin talouden ja tilastojen seuraamista.

- Tehtäviini kuului esiintymistä, kouluttamista, kirjoittamista, ja osallistuin eri työryhmiin, luettelee Peter Halonen.

- Pääsin analysoimaan sijoitusvarojen kehitystä, rahoitusmarkkinoita ja seurasin sekä kotimaan että kansainvälistä politiikkaa. Tilastojen kehitys kuului myös tehtäviini, ja osallistuin erilaisiin projekteihin, kertoo Halonen.

Oppeja Telasta

Mitä Peter, Mauri ja Reijo oppivat työskennellessään meillä?

Eläkeala oli muille paitsi Reijolle ennestään melko tuntematon, joten täällä vietettyjen vuosien aikana he ehtivät perehtyä aiheeseen.

- Erityisesti opin näkemään kuinka järjestelmä toimii sekä teoreettisesti että käytännön tasolla. Asiasisältöjen lisäksi opin muun muassa esiintymis- ja kommunikointitaitoja yleisemminkin sekä aloitteellisuutta erilaisten asioiden suhteen, kertoo Mauri Kotamäki.

- Rahoitusmarkkinoista ja sijoitustoiminnasta tuli lisäoppia. Myös ymmärrys työeläkevakuuttajien taloudesta ja raportoinnista kasvoi, toteaa Reijo Vanne.

- Opin miten suuri merkitys sijoitusvaroilla on eläkejärjestelmän kestävyydelle ja tulevaisuuden rahoitukselle, sanoo Peter Halonen.

Kirsikkana kakussa modernit työtilat ja mukavat kollegat

Mielenkiintoisten tehtävänkuvien ja haastavien aiheiden ohella tarjoamme toimivat puitteet työnteolle.

- Meillä on nykyaikaiset tilat ja erinomainen sijainti. Tilat tukevat monimuotoista työskentelyä yhdessä. Tätä kautta syntyy luottamus ja turvallinen ilmapiiri. Telassa tunnet kuuluvasi porukkaan, joka on yksi tiennäyttäjistä eläkealalla, kertoo Raija Merinen.

Mauri Kotamäen mukaan yksi parhaista asioista oli positiivinen ja kannustava ilmapiiri sekä erittäin mukavat kollegat.

- Organisaation pienuus näkyy yhteisöllisyytenä: työntekijät tuntevat toisensa hyvin ja heihin voi luottaa. Täällä voi olla oma itsensä, toteaa Peter Halonen.