Tulorekisterin valmistelu etenee

23.05.2017

Tulorekisteri on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Sillä edistetään suurempaa tavoitetta tehostaa ja lisätä työn tuottavuutta yhteiskunnassa. Hallituksella on valmistelussa eduskunnalle esitys tulotietojärjestelmästä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, jonka on tarkoitus tulla käyttöön alkaen vuonna 2019. Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot. Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena on, että eläkemaksuja koskevia tietoja ryhdyttäisiin keräämään tulorekisteriin vuosina 2020 – 2021.

Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 lähtien.

Tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Verohallinnon vastuulla on tulorekisterin käytännön toteutus.

Lue lisää
www.tulorekisteri.fi