Työeläkealan itsesääntelyllä lisätään läpinäkyvyyttä

07.06.2013

Telassa on aloitettu työeläkealan yhteinen itsesääntelyhanke, jossa päivitetään ja yhdenmukaistetaan työeläkealan oma itsesääntelykokonaisuus. Pyrkimyksenä on varmistaa että työeläkevakuuttajien toimintamallit- ja ohjeet ovat ajantasaiset ja ajan hengen mukaiset. Itsesääntelykokonaisuudessa luodaan kehikko työeläkealan hyville käytännöille.

Anne Horttanainen

Itsesääntelykokonaisuuden pyrkimyksenä on, että työeläkevakuuttajien menettelytavat täyttävät itsesääntelylle asetetut vähimmäisvaatimukset.

-Tarkoituksemme on luoda kehikko, jonka pohjalta jokainen työeläkevakuuttaja määrittää itse omat toimintatapansa. Itsesääntelyllä lisätään myös läpinäkyvyyttä, jolla voidaan vahvistaa yleistä luottamusta työeläkealaa kohtaan, kertoo lakimiehemme Anne Horttanainen, joka vastaa itsesääntelykokonaisuudesta.

Ajantasaisella ja ennakoivalla itsesääntelyllä voidaan tuoda esille ja vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä sekä täsmentää lainsäädäntöä. Itsesääntely on nopeaa, kustannustehokasta ja joustavaa. Sitä voidaan tehdä tarkkuudella, jota ei olisi mielekästä toteuttaa lainsäädännöllä. Itsesääntelyhanke sisältää muun muassa Telan vastuullisen sijoittamisen ohjeiden päivittämisen ja omistajaohjauksen periaatteiden uusimisen, joiden rinnalla päivitetään alan sisäpiiriohje.

- Lisäksi hankekokonaisuuden osana päivitetään teknisesti Telan kilpailuoikeudelliset menettelysäännöt vastaamaan vuonna 2011 voimaantullutta uutta kilpailulakia. Samalla menettelysäännöt saatetaan Telan uuden strategian mukaisiksi, Anne Horttanainen toteaa. Muilta osin kilpailuoikeudelliset menettelytavat on tarkoitus analysoida tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.

Itsesääntelyn kokonaisuudesta valmistuu ensimmäiseksi vastuullisen sijoittamisen ohjeet alkusyksystä. Tämän jälkeen päivitetään kilpailuoikeudelliset menettelysäännöt, joita seuraa
omistajaohjauksen periaatteiden ja sisäpiiriohjeen uudistaminen. Itsesääntelykokonaisuuden ohjeet on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kansainvälisen kehityksen merkitys

Itsesääntelytyössä on tärkeää huomioida myös kansainvälinen kehitys.
- Meidän pitää olla tietoisia ja ajan hermolla muun muassa siitä mitä EU:ssa tapahtuu, koska sillä on vaikutusta toimintaamme, Anne Horttanainen sanoo.

Hän osallistui toukokuussa Irlannin puheenjohtajuuskauden osana järjestettyyn European Corporate Governance and Company Law –konferenssiin Dublinissa.

Komission pyrkimyksenä on EU:n yhtiöoikeudella sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien avulla varmistaa, että eurooppalaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä ja kestäviä. Yhtenä osana tätä kehitystyötä konferenssissa keskusteltiin muun muassa komission pyrkimyksestä lisätä institutionaalisten sijoittajien, kuten työeläkevakuuttajien avoimuutta muun muassa äänestyskäyttäytymisen osalta sijoituskohteiden yhtiökokouksissa ja sitoutuneisuutta sijoituskohteiden yhtiöihin.

Komissio haluaa sitouttaa institutionaalisia sijoittajia pidempiaikaiseen omistajuuteen ja vähentää lyhytaikaista kaupankäyntiä sekä lisätä institutionaalisten sijoittajien läpinäkyvyyttä. Pyrkimyksenä on myös, että instituutionaaliset sijoittajat, kuten työeläkevakuuttajat antaisivat nykyistä enemmän tietoja itsestään.

- Käytännössä suomalaiset työeläkevakuuttajat julkaisevat tällä hetkellä jo muun muassa vapaaehtoisesti selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään ja sijoitustuottonsa. Osa julkistaa jo nyt myös sijoituskohteidensa yhtiökokouksiin osallistumiset ja äänestyskäyttäytymisensä, toteaa Anne Horttanainen.

*** *** ***

Itsesääntelyhanke pähkinänkuoressa

  • Itsesääntelyllä tarkoitetaan erilaisia käytäntöjä, ohjeita ja suosituksia, jotka toimiala on itselleen vapaaehtoisesti vahvistanut ohjatakseen toimintaansa.

Telan hankkeessa

  • Varmistetaan, että työeläkevakuuttajien toimintamallit ja -ohjeet ovat ajan tasalla ja ajan hengen mukaisia
  • Nostetaan esille työeläkealan hyviä käytäntöjä
  • Lisätään läpinäkyvyyttä