Työeläkejärjestelmä mukautuu väestön ikääntymiseen

31.08.2016

Suomen väestönkehityksen ennustetaan hidastuvan tulevaisuudessa. Nykymenolla väestö ikääntyy, kun eläkeläisten määrä kasvaa ja työikäisten sekä nuorten määrä laskee, käy ilmi Tilastokeskuksen väestöennusteesta.

- Tämä tulee näkymään erityisesti seuraavien 10-20 vuoden aikana, kun suurempia ikäluokkia siirtyy eläkkeelle ja pienempiä tulee työmarkkinoille. Työeläkejärjestelmässä on varauduttu väestönkehitykseen, erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen toteaa.

  • Työeläkejärjestelmässä on varauduttu väestön ikääntymiseen.
  • Sijoittamisella on jatkossa entistä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoittamisessa.
  • Julkisilla aloilla rahastoja aletaan nettomääräisesti käyttämään lähivuosina.

Suomessa syntyi alkuvuonna ennätyksellisen vähän lapsia. Kuolleisuus on jo ylittänyt syntyvyyden. Maamme väestönkehitys näyttää vanhalta ja vähäväkiseltä.
- Koko Eurooppa on menossa samaan suuntaan. Suomi etunenässä, tosin moni EU-maa menee hieman myöhemmin ohitse ikääntymisessä. Väestö vanhenee ja elinajat pidentyvät. Euroopan komissio on huomioinut, että yli 20 prosenttia eurooppalaisista on vähintään 65-vuotiaita jo vuoteen 2025 mennessä. Yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa erityisen nopeasti, kuten myös hoivapalveluiden tarve, Janne Pelkonen sanoo. Kuva: Janne Pelkonen

Suomessa väestömäärän ennallaan pysyminen ja kasvu ovat maahanmuuton varassa. Syntyvyys on alle väestön uusiutumistason.
- Lapsia syntyi vähemmän kuin vuonna 2015 edelliskerran nälkävuonna 1868, jolloin elettiin katastrofiaikaa äärimmäisessä hädässä. Ajantasaiselle ja visionääriselle väestöpoliittiselle ohjelmalle olisi tarvetta, Pelkonen sanoo.

Syntyvyyden vaihtelu on monimutkainen muun muassa kulttuuriin, taloudellisiin kannustimiin, työmarkkinoihin ja politiikkaan liittyvä ilmiö. Eroja on Pohjoismaidenkin välillä. Janne Pelkonen ihmettelee, että viime vuosien syntyvyyden nopeaan laskuun ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka laskua on ollut jo pitkään.
- Viime vuonna hedelmällisyysluku oli vain 1,65. On arvioitu, että meillä on ainakin jonkin asteista parien kohtaamisongelmaa, kun maakunnat miehistyvät ja kaupungit naisistuvat. Lisäksi 90-luvun laman aikana syntyvyys kasvoi, mutta nyt nuorilla taitaa olla alentuneet odotukset tulevaisuuden suhteen, Pelkonen pohtii.

Väestön vanheneminen ja pidempi elinikä kasvattavat eläkemenoja

Kun elinaika kasvaa ja terveys parantuu, ikääntyvä väestö on myös eläkkeellä entistä pidempään. Suomessa työurien pidentäminen on keskeinen kansallinen tavoite, koska yhteiskunta tarvitsee jatkossa lisää verotuloja hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.

Väestönkehityksellä on vaikutusta myös eläkkeisiin, sillä niiden rahoitus jää tulevaisuudessa yhä pienempien ikäluokkien harteille. Työeläkejärjestelmässä on varauduttu väestökehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin pitkäjänteisesti rahastoimalla sekä uudistamalla järjestelmää ennakoivasti.

- Kokonaisuudessaan pidemmillä työurilla on positiivinen vaikutus työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Työeläkkeiden rahoituksen kannalta on tärkeää työeläkemaksujen ja -etuuksien sekä rahastoinnin tasapaino pitkällä aikavälillä, toteaa Janne Pelkonen.

Sijoittamisella entistä tärkeämpi rooli

Työeläkejärjestelmä sopeutuu väestön ikääntymiseen, sillä tilanteeseen on varauduttu keräämällä varoja ennakoivasti nykyistä suuremman eläkemenon rahoittamiseksi.

Työeläkevarojen sijoittamisella on jatkossa entistä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoittamisessa, kun työeläkemenot ovat kasvaneet pysyvästi maksutasoa korkeammiksi. Kokonaisuudessaan eläkevastuiden määrä on tällä hetkellä n. 600 miljardia, josta rahastot kattavat noin ¼ ja loppu ¾ kerätään vuosittain työeläkemaksuilla. Eläkevastuulla tarkoitetaan sitä varojen määrää, mitä tarvittaisiin kaikkien tiettyyn hetkeen mennessä kertyneiden työeläkeoikeuksien maksamiseen, mikäli työeläkemaksuista ei enää saataisi rahoitusta aiemmin kertyneiden eläkkeiden maksamiseen.

Julkisilla aloilla rahastoja aletaan nettomääräisesti käyttämään eläkkeiden rahoitukseen lähivuosina.

Lisätietoja:
Sijoitustuotot alentavat työeläkemaksuja