Työeläkejärjestelmää kehitettävä suomalaisista lähtökohdista

09.04.2014

Työeläkkeissä on kyse liki 1,5 miljoonan suomalaisen toimeentulon perustasta. Eläketurvaa koskeva päätöksenteko onkin tärkeää pitää kansallisissa käsissä. Eläkepolitiikan yhtenäistäminen EU:ssa heikentäisi lakisääteisen työeläketurvan asemaa suhteessa muihin eläke- ja säästömuotoihin.

Työeläkejärjestelmää ja työeläkevakuuttajia koskevaa lainsäädäntöä on kehitettävä kotimaisista lähtökohdista myös tulevaisuudessa. Eurooppapoliittisissa tavoitteissamme on määritelty suomalaisen työeläkejärjestelmän kannalta tärkeimmät teemat tulevissa eurovaaleissa.

Tavoite 1: Kansallista päätösvaltaa eläkejärjestelmissä on kunnioitettava syventyvässä talous- ja rahaliitossa

Euroopassa lähivuosien kehityssuuntana on talous- ja rahaliiton syventyminen, joka lisää myös jäsenvaltioiden taloudenpidon valvontaa. Kotimaiset työeläkevarat lasketaan osaksi julkista taloutta. Tämän johdosta työeläkejärjestelmä on joutunut välillisesti osaksi EU:n talousohjausta.

Lisäksi työeläkkeisiin kohdistuu myös muuta ohjausta esimerkiksi eurooppalaisen lukukauden eläkesuositusten muodossa. EU:ssa eläkkeitä tulisi kehittää ilman sääntelyä hyödyntämällä parhaita käytäntöjä ja tietoja.

Tavoite 2: Hyvin hoidetut lakisääteiset eläkkeet tuottavat riittävän vanhuudenturvan

Koko Euroopassa tarvitaan pidempiä ja parempia työuria, jotta eläkejärjestelmien rahoitus kestää ja eläkkeet riittävät jatkossa.

EU:ssa lakisääteisten eläkejärjestelmien pitkän aikavälin rahoituksen kestävyyttä on parannettava, jotta kansalaisille annetuista eläkelupauksista ja riittävästä vanhuudenturvasta pystytään pitämään kiinni tulevaisuudessakin.

Tavoite 3: Työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntely pidetään omissa käsissä

Noin neljännes työeläkkeistä katetaan aiemmin kerätyillä rahastoilla. Yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan riskinotolle on asetettu yhteisiä sääntöjä.

Vakavaraisuussäännöt ja niiden valvonta perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön. Näin tulee olla jatkossakin.

Tavoite 4: Rahoitusmarkkinoiden sääntely ei saa haitata pitkäaikaissijoittamista

Työeläkejärjestelmän tehtävänä ei ole suhdanteiden tasaaminen. Työeläkevarat on tarkoitettu eläketurvan hoitamiseen, eikä niitä voida käyttää muiden tavoitteiden edistämiseen.

Eläkkeet on maksettava suhdanteista riippumatta. Työeläkevakuuttajat ovat pitkän aikavälin sijoittajia, jotka eivät vertaudu liikevoittoa tavoitteleviin toimijoihin. Työeläkevakuuttajien pitkäjänteinen sijoitustoiminta on turvattava jatkossakin.